Cennik

biały pasek

WSZYSTKIE BILETY UPOWAŻNIAJĄ DO ZWIEDZANIA zoo+AFRYKARIUM.
Najchętniej kupowane bilety:

Dzieci <3 seniorzy 75+

0 zł

Dostępny w kasach oraz Punkcie Obsługi Klienta w dniu zwiedzania

Roczna karta ulgowa

80 zł

Dostępna online oraz w Punkcie Obsługi Klienta

Roczna karta normalna

120 zł

Dostępna online oraz w Punkcie Obsługi Klienta

Bilety indywidualne

Ceny standardowe

Ceny ZOO NA RATUNEK

Ceny dla posiadaczy karty Nasz Wrocław

Bilet ulgowy

60 zł

61 zł

20 zł

Bilet Normalny

70 zł

71 zł

30 zł

Bilet studencki

65 zł

66 zł

Bilet rodzinny

230 zł

235 zł

145 zł

Karty roczne

Ceny standardowe

Ceny ZOO NA RATUNEK

Ceny dla posiadaczy karty Nasz Wrocław

Roczna karta ulgowa

80 zł

81 zł

72 zł

Roczna karta normalna

120 zł

121 zł

108 zł

DUPLIKAT KARTY ROCZNEJ

45 zł

Bilety grupowe

Bilet grupowy ulgowy

50 zł/os.

Bilet grupowy normalny

60 zł/os.

Oferty specjalne

Ceny standardowe

Ceny ZOO NA RATUNEK

Ceny dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora

Rodzinny z kartą Rodzina plus

120 zł

125 zł

rodzinny poniedziałek

195 zł

200 zł

studencka środa

50 zł

51 zł

CZWARTEK dla emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych

40 zł

41 zł

15 zł

rodzinny zoo+hydropolis

330 zł

rodzinny zoo+aquapark

333 zł

Zajęcia edukacyjne w jęz. polskim

20 zł/os.

Zajęcia edukacyjne w jęz. angielskim

30 zł/os.

Vouchery

Voucher ulgowy

60 zł/os.

Voucher normalny

70 zł/os.

voucher rodzinny

230 zł

voucher studencki

65 zł/os.

voucher karta roczna ulgowa

80 zł/os.

voucher karta roczna normalna

120 zł/os.

 

DZIECI W WIEKU DO UKOŃCZENIA 3 ROKU ŻYCIA ORAZ SENIORZY, KTÓRZY UKOŃCZYLI 75 LAT 

otrzymują KUPON KONTROLNYW KASACH LUB POK W DNIU ZWIEDZANIA. 

WSZYSTKIE BILETY DO ZOO UPOWAŻNIAJĄ DO ZWIEDZANIA AFRYKARIUM. 

WSZYSTKIE BILETY, Z WYŁĄCZENIEM KART ROCZNYCH, UPOWAŻNIAJĄ DO JEDNORAZOWEGO WSTĘPU.

 

Bilety indywidualne

Ceny Standardowe

Bilet ulgowy

60 zł

Bilet Normalny

70 zł

Bilet studencki

65 zł

Bilet Rodzinny

230 zł

Roczna karta ulgowa

80 zł

Roczna karta normalna

120 zł

Ceny ZOO NA RATUNEK

Bilet ulgowy

61 zł

Bilet Normalny

71 zł

Bilet studencki

66 zł

Bilet Rodzinny

235 zł

Roczna karta ulgowa

81 zł

Roczna karta normalna

121 zł

Ceny dla posiadaczy kart: Nasz Wrocław

Bilet ulgowy

20 zł z NASZ WROCŁAW

Bilet Normalny

30 zł z NASZ WROCŁAW

Bilet Rodzinny

145 zł z NASZ WROCŁAW

Roczna karta ulgowa

72 zł z NASZ WROCŁAW

Roczna karta normalna

108 zł z NASZ WROCŁAW

Bilety grupowe

Bilet grupowy normalny

60 zł/os.

Bilet grupowy ulgowy

50 zł/os.

Oferty specjalne

Ceny standardowe

rodzinny z kartą rodzina plus

120 zł

rodzinny poniedziałek

195 zł

studencka środa

50 zł

Czwartek dla emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych

40 zł

rodzinny zoo+hydropolis

330 zł

rodzinny zoo+aquapark

333 zł

Zajęcia Edukacyjne w jęz. polskim

20 zł/os.

zajęcia edukacyjne w jęz. angielskim

30 zł/os.

Ceny ZOO NA RATUNEK

Rodzinny z kartą rodzina plus

125 zł

rodzinny poniedziałek

200 zł

studencka środa

51 zł

Czwartek dla emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych

41 zł

Pozostałe oferty specjalne

Ceny dla posiadaczy kart: Nasz Wrocław, Wrocławska karta Seniora

Czwartek z Wrocławską kartą seniora

15 zł z WROCŁAWSKĄ KARTĄ SENIORA

Vouchery

Voucher ulgowy

60 zł/os.

Bilet Normalny

70 zł/os.

voucher rodzinny

230 zł

voucher studencki

65 zł/os.

voucher karta roczna ulgowa

80 zł/os.

voucher karta roczna normalna

120 zł/os.

DZIECI W WIEKU DO UKOŃCZENIA 3 ROKU ŻYCIA ORAZ SENIORZY, KTÓRZY UKOŃCZYLI 75 LAT – KUPON KONTROLNY DO ODEBRANIA W KASACH LUB POK W DNIU ZWIEDZANIA. WSZYSTKIE BILETY DO ZOO UPOWAŻNIAJĄ DO ZWIEDZANIA AFRYKARIUM. WSZYSTKIE BILETY, Z WYŁĄCZENIEM KART ROCZNYCH, UPOWAŻNIAJĄ DO JEDNORAZOWEGO WSTĘPU.

Bilet Ulgowy

Upoważnia do jednorazowego wstępu. Przysługuje:

 • dzieciom w wieku od ukończenia 3 roku życia do 7 lat, których wiek zostanie potwierdzony,

 • uczniom szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 21 roku życia i okażą ważną legitymację szkolną,

 • dzieciom oraz młodzieży w wieku od 7 do ukończenia 18 roku życia, nieobjętym obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności, które okażą ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ważną Legitymację Osoby Niepełnosprawnej,
 • osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej, które okażą ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ważną Legitymację Osoby Niepełnosprawnej, 
 • opiekunowi osoby niepełnosprawnej (jednemu opiekunowi na jedną osobę niepełnosprawną) w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna, nad którą sprawuje opiekę posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby (są to dzieci do ukończenia 16 r.ż. niezależnie od stopnia niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Za opiekuna uznaje się osobę, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli która ukończyła 13 lat,
 • emerytom i rencistom, którzy okażą ważną legitymację emeryta lub rencisty oraz dowód osobisty,
 • osobom, które okażą ważną Wrocławską Kartę Seniora.

Bilet Studencki

Upoważnia do jednorazowego wstępu. Przysługuje:

 • studentom  szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej.

Bilet rodzinny

Upoważnia do jednorazowego wstępu. Do korzystania z biletu rodzinnego uprawnione są dwie osoby dorosłe wraz z maksymalnie trójką podopiecznych (dzieci, uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 21 roku życia, osoby posiadające orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej do ukończenia 26 roku życia, studenci szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia pod warunkiem, że przynajmniej jeden z opiekunów jest rodzicem studenta – podopiecznego). Warunkiem skorzystania z biletu w przypadku uczniów i studentów jest okazanie ważnej legitymacji.

Ulgowa karta Roczna

 Przysługuje:

 • dzieciom w wieku od ukończenia 3 roku życia do 7 lat, których wiek zostanie potwierdzony,
 • uczniom szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 21 roku życia i okażą ważną legitymację szkolną,
 • studentom, którzy nie ukończyli 26 roku życia i okażą ważną legitymację studencką,
 • dzieciom oraz młodzieży w wieku od 7 do ukończenia 18 roku życia, nieobjętym obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności, które okażą ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ważną Legitymację Osoby Niepełnosprawnej,
 • osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej, które okażą ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ważną Legitymację Osoby Niepełnosprawnej,
 • emerytom i rencistom, którzy okażą ważną legitymację emeryta lub rencisty oraz dowód osobisty.

bilet grupowy ulgowy

Upoważnia do jednorazowego wstępu. Cena za osobę. Przysługuje grupom zorganizowanym liczącym 10 lub więcej osób uprawnionych do zakupu biletu ulgowego, dokonujących wspólnie zakupu niniejszego biletu.

Opiekun przypadający na każdych 10 członków grupy uprawniony jest do skorzystania z kuponu kontrolnego. Na przykład: w przypadku grupy liczącej 33 osoby – 30 podopiecznych i 3 opiekunów, 3 opiekunów otrzyma trzy kupony kontrolne. Każdy następny opiekun zobowiązany jest do zakupu odpowiedniego biletu grupowego. Przewodnicy, piloci, kierowcy, organizatorzy wycieczek itp. są traktowani jako opiekunowie i otrzymują kupony kontrolne według powyższych zasad. Opiekun korzystający z kuponu kontrolnego musi mieć ukończone 18 lat.

bilet grupowy normalny

Upoważnia do jednorazowego wstępu. Cena za osobę. Przysługuje grupom zorganizowanym liczącym 15 lub więcej osób, dokonujących wspólnie zakupu niniejszego biletu. Jeden opiekun grupy uprawniony jest do skorzystania z kuponu kontrolnego. Każdy następny opiekun zobowiązany jest do zakupu odpowiedniego biletu grupowego. Przewodnicy, piloci, kierowcy, organizatorzy wycieczek itp. są traktowani jako opiekunowie i otrzymują kupony kontrolne według powyższych zasad. Opiekun korzystający z kuponu kontrolnego musi mieć ukończone 18 lat.

INFORMACJA DLA Grup mieszanYCH

Upoważnia do jednorazowego wstępu. Cena za osobę. Przysługuje grupom zorganizowanym liczącym 15 lub więcej osób, dokonujących wspólnie zakupu niniejszego biletu. Grupa może składać się z osób, którym przysługują bilety normalne i osób, którym przysługują bilety ulgowe. Jeden opiekun grupy uprawniony jest do skorzystania z kuponu kontrolnego LUB jeden opiekun przypadający na każdych 10 członków grupy, którzy zakupili bilety grupowe ulgowe, jest uprawniony do skorzystania z kuponu kontrolnego. Każdy następny opiekun zobowiązany jest do zakupu odpowiedniego biletu grupowego. Przewodnicy, piloci, kierowcy, organizatorzy wycieczek itp. są traktowani jako opiekunowie i otrzymują kupony kontrolne według powyższych zasad. Opiekun korzystający z kuponu kontrolnego musi mieć ukończone 18 lat.

Bilet Rodzinny z kartą rodzina plus

Upoważnia do jednorazowego wstępu, w każdy dzień tygodnia. Przysługuje rodzinom posiadającym kartę wrocławskiego programu „Rodzina Plus”, niezależnie od liczby posiadanych dzieci po okazaniu ważnej karty „Rodzina Plus” wraz z dokumentami stwierdzającymi tożsamość członków rodziny.

Bilet rodzinny poniedziałek

Upoważnia do jednorazowego wstępu. Do korzystania z biletu rodzinnego uprawnione są dwie osoby dorosłe wraz z maksymalnie trójką podopiecznych (dzieci, uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 21 roku życia, osoby posiadające orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej do ukończenia 26 roku życia, studenci szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia pod warunkiem, że przynajmniej jeden z opiekunów jest rodzicem studenta – podopiecznego). Warunkiem skorzystania z biletu w przypadku uczniów i studentów jest okazanie ważnej legitymacji. Oferta nie obowiązuje w dni wolne od pracy

Bilet Studencka środa

Upoważnia do jednorazowego wstępu. Oferta nie obowiązuje w dni wolne od pracy. Przysługuje studentom  szkół wyższych, którzy nie ukończyli 26 roku życia i okażą ważną legitymację studencką.

Bilet Czwartek dla emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych

Upoważnia do jednorazowego wstępu. Oferta nie obowiązuje w dni wolne od pracy. Przysługuje:

 • emerytom i rencistom, którzy okażą ważną legitymację emeryta lub rencisty oraz dowód osobisty,
 • osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej, które okażą ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację osoby Niepełnosprawnej, 
 • opiekunowi osoby niepełnosprawnej, w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna, nad którą sprawuje opiekę posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby (są to dzieci do ukończenia 16 r.ż. niezależnie od stopnia niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Za opiekuna uznaje się osobę, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli która ukończyła 13 lat,
 • osobom, które okażą ważną Wrocławską Kartę Seniora.

bilet rodzinny zoo+hydropolis

Do korzystania z biletu uprawnione są 2 osoby dorosłe wraz z maksymalnie 3 podopiecznych, przy czym przez podopiecznych rozumie się dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, do ukończenia przez nich 21 roku życia, jak również osoby studiujące do ukończenia przez nie 26 roku życia, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z opiekunów jest opiekunem prawnym studenta – podopiecznego.
Bilet upoważnia do jednorazowego, wspólnego wejścia  i całodziennego pobytu w ZOO oraz wspólnego, jednorazowego wejścia i całodziennego pobytu w Hydropolis w terminie 30 dni od daty zakupu biletu. Wejście jest możliwe w godzinach otwarcia obiektów.

bilet rodzinny Zoo + Aquapark

Do korzystania z biletu uprawnione są 2 osoby dorosłe wraz z maksymalnie 3 podopiecznych, przy czym przez podopiecznych rozumie się dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, do ukończenia przez nich 21 roku życia, jak również osoby studiujące do ukończenia przez nie 26 roku życia, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z opiekunów jest opiekunem prawnym studenta – podopiecznego.
Bilet upoważnia do jednorazowego, wspólnego wejścia  i całodziennego pobytu w ZOO oraz wspólnego, jednorazowego wejścia i całodziennego pobytu we Wrocławskim Parku Wodnym (W STREFIE REKREACYJNEJ) w terminie 30 dni od daty zakupu biletu. Wejście jest możliwe w godzinach otwarcia obiektów.

Zajęcia edukacyjne

Obejmują tylko zajęcia edukacyjne (45 do 60 minut). Do korzystania z zajęć edukacyjnych uprawnione są osoby, które dokonały uprzedniej rezerwacji na zajęcia edukacyjne oraz zakupiły bilet wejścia do ZOO. Przed lub po zajęciach grupa może zwiedzać ogród zoologiczny bez ograniczeń czasowych, do zamknięcia obiektu.

logo nasz wrocław

Zniżki na zakup biletów i kart rocznych do zoo z aplikacją NASZ WROCŁAW

Nasz Wrocław to bezpłatny miejski program w ramach którego możesz:

 • wejść do zoo całkowicie za darmo raz na 365 dni. W dniu zwiedzania należy udać się do kasy z aplikacją i dokumentem z numerem PESEL. Darmowe wejście przysługuje tylko pełnoletniemu uczestnikowi programu „Nasz Wrocław darmowe wejścia”, posiadającemu aktywny Status Podatnika,
 • skorzystać ze zniżki na: bilety jednorazowe oraz karty roczne.


Bilety jednorazowe są do kupienia jedynie w kasie w dniu zwiedzania po okazaniu uprawnienia do zniżki (osoba uprawniona musi posiadać aktywny Status Podatnika). W przypadku biletów jednorazowych jeden Użytkownik aplikacji Nasz Wrocław (osoba dorosła) może kupić bilet ze zniżką dla siebie oraz dodatkowo do 5 biletów ulgowych dla dzieci do 18 roku życia.

Karty roczne wyrabiane są w Punkcie Obsługi Klienta. Użytkownikowi posiadającemu aktywny Status Podatnika udzielany jest rabat w wysokości 10% , jeśli masz aktywny Status Nasz Wrocław Max masz dodatkowe uprawnienia.

Zniżki nie łączą się z innymi ofertami specjalnymi i są udzielane od ceny regularnej.

Informacje o programie Nasz Wrocław. Więcej o darmowych wejściach.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO: