Cennik

Najchętniej kupowane bilety:

Grupowy ulgowy

40 zł

Dostępny w kasach biletowych w dniu zwiedzania

Roczna karta ulgowa

80 zł

Dostępna w POK

Roczna karta normalna

120 zł

Dostępna w POK

Bilety indywidualne

Ceny standardowe

Ceny ZOO NA RATUNEK

Ceny dla posiadaczy karty Nasz Wrocław

Bilet ulgowy

50 zł

51 zł

25 zł

Bilet Normalny

60 zł

61 zł

35 zł

Bilet studencki

50 zł

51 zł

Bilet rodzinny

195 zł

200 zł

145 zł

Karty roczne

Ceny standardowe

Ceny ZOO NA RATUNEK

Ceny dla posiadaczy karty Nasz Wrocław

Roczna karta ulgowa

80 zł

81 zł

72 zł

Roczna karta normalna

120 zł

121 zł

108 zł

Bilety grupowe

Bilet grupowy ulgowy

40 zł/os.

Bilet grupowy normalny

50 zł/os.

Oferty specjalne

Ceny standardowe

Ceny ZOO NA RATUNEK

Ceny dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora

Rodzinny z kartą Rodzina plus

120 zł

125 zł

rodzinny poniedziałek

165 zł

170 zł

studencka środa

40 zł

41 zł

CZWARTEK dla emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych

30 zł

31 zł

15 zł

rodzinny zoo+hydropolis

239 zł

rodzinny zoo+aquapark

269 zł

Zajęcia edukacyjne w jęz. polskim

15 zł/os.

Zajęcia edukacyjne w jęz. angielskim

25 zł/os.

Vouchery

Voucher ulgowy

50 zł/os.

Voucher normalny

60 zł/os.

voucher rodzinny

195 zł/os.

voucher studencki

50 zł/os.

voucher karta roczna ulgowa

80 zł/os.

voucher karta roczna normalna

120 zł/os.

dzieci do lat 3 oraz seniorzy 75+ – kupon kontrolny do odebrania w kasach lub pok w dniu zwiedzania. Wszystkie bilety do Zoo upoważniają do zwiedzania afrykarium. Wszystkie bilety, z wyłączeniem kart rocznych, upoważniają do jednorazowego wstępu.

kup bilet

online​

Bilety indywidualne

Ceny standardowe

Bilet ulgowy

50 zł

Bilet Normalny

60 zł

Bilet studencki

50 zł

Bilet rodzinny

195 zł

Roczna karta ulgowa

80 zł

Roczna karta normalna

120 zł

Ceny ZOO NA RATUNEK

Bilet ulgowy

51 zł

Bilet Normalny

61 zł

Bilet studencki

51 zł

Bilet rodzinny

200 zł

Roczna karta ulgowa

81 zł

Roczna karta normalna

121 zł

Ceny dla posiadaczy kart: Nasz Wrocław

Bilet ulgowy

25 zł z NASZ WROCŁAW

Bilet Normalny

35 zł z NASZ WROCŁAW

Bilet rodzinny

145 zł z NASZ WROCŁAW

Roczna karta ulgowa

72 zł z NASZ WROCŁAW

Roczna karta normalna

108 zł z NASZ WROCŁAW

Bilety grupowe

Bilet grupowy normalny

50 zł/os.

Bilet grupowy ulgowy

40 zł/os.

Oferty specjalne

Ceny standardowe

rodzinny poniedziałek

165 zł

studencka środa

40 zł

Czwartek dla emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych

30 zł

rodzinny zoo+hydropolis

239 zł

rodzinny zoo+aquapark

269 zł

Zajęcia Edukacyjne w jęz. polskim

15 zł/os.

zajęcia edukacyjne w jęz. angielskim

25 zł/os.

Ceny ZOO NA RATUNEK

Rodzinny z kartą rodzina plus

125 zł

rodzinny poniedziałek

170 zł

studencka środa

41 zł

Czwartek dla emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych

31 zł

Pozostałe oferty specjalne

Ceny dla posiadaczy kart: Nasz Wrocław, Wrocławska karta Seniora

Rodzinny plus z kartą Rodzina plus

120 zł z Wrocławską Kartą Rodzina Plus

Czwartek z Wrocławską kartą seniora

15 zł z WROCŁAWSKĄ KARTĄ SENIORA

Vouchery

Voucher ulgowy

50 zł/os.

Voucher normalny

60 zł/os.

voucher rodzinny

195 zł/os.

voucher studencki

50 zł/os.

voucher karta roczna ulgowa

80 zł/os.

voucher karta roczna normalna

120 zł/os.

dzieci do lat 3 oraz seniorzy 75+ – kupon kontrolny do odebrania w kasach lub pok w dniu zwiedzania

kup bilet
online​

Bilet Ulgowy

Upoważnia do jednorazowego wstępu. Przysługuje:

 • dzieciom od ukończenia 3. roku życia do 7 lat
 • uczniom szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 21 roku życia i okażą ważną legitymację szkolną
 • dzieciom oraz młodzieży od 7 do 18 lat, nieobjętym obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności
 • emerytom i rencistom
 • osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej 
 • opiekunowi osoby niepełnosprawnej (jednemu opiekunowi na jedną osobę niepełnosprawną) w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna, nad którą sprawuje opiekę posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby (są to dzieci do ukończenia 16 r.ż. niezależnie od stopnia niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Za opiekuna uznaje się osobę, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli która ukończyła 13 lat
 • posiadaczowi Wrocławskiej Karty Seniora
 •  warunkiem skorzystania z ulgi jest okazanie ważnej legitymacji, a w przypadku emerytów i rencistów dodatkowo dowodu osobistego lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej


Bilet Studencki

Upoważnia do jednorazowego wstępu. Przysługuje studentom  szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej.

Bilet rodzinny

Upoważnia do jednorazowego wstępu. Do skorzystania z biletu rodzinnego uprawnione są dwie osoby dorosłe wraz z maksymalnie trójką podopiecznych (dzieci, uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 21 roku życia jak i osoby studiujące do ukończenia 26 roku życia pod warunkiem, że przynajmniej jeden z opiekunów jest rodzicem studenta – podopiecznego). Warunkiem skorzystania z biletu w przypadku uczniów i studentów jest okazanie ważnej legitymacji, 

Ulgowa karta Roczna

 Przysługuje:

 • dzieciom od ukończenia 3. roku życia do 7 lat
 • uczniom szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 21 roku życia i okażą ważną legitymację szkolną
 • dzieciom oraz młodzieży od 7 do 18 lat, nieobjętym obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności
 • emerytom i rencistom
 • osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej
 • studentom do ukończenia 26. roku życia (karta traci ważność w dniu 26. urodzin bez względu na datę zakupu)
 •  warunkiem skorzystania z ulgi jest okazanie ważnej legitymacji, a w przypadku emerytów i rencistów dodatkowo dowodu osobistego lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej

bilet grupowy ulgowy

Upoważnia do jednorazowego wstępu. Przysługuje grupom liczącym 10 lub więcej osób uprawnionych do zakupu biletu ulgowego. Na każde 10 zakupionych biletów przysługuje 1 kupon kontrolny (jedenasty).  Przewodnik jest traktowany jak opiekun grupy. Na przykład: w przypadku grupy liczącej 33 osoby – 30 podopiecznych i 3 opiekunów, 3 opiekunów wejdzie na trzy kupony kontrolne, każda kolejna osoba (opiekun, pilot, kierowca itp.) ma prawo do zakupu odpowiedniego biletu grupowego. Opiekun (pilot, kierowca itp) korzystający z kuponu kontrolnego musi mieć ukończone 18 lat.

bilet grupowy normalny

Upoważnia do jednorazowego wstępu. Przysługuje grupom liczącym 15 lub więcej osób. Na pierwsze 15 zakupionych biletów  przysługuje  1 kupon kontrolny (szesnasty). Przewodnik jest traktowany jak opiekun grupy, każda kolejna osoba (opiekun, pilot, kierowca) ma prawo do zakupu biletu w cenie biletu grupowego.

INFORMACJA DLA Grup mieszanYCH

Grupa może składać się z osób, którym przysługują bilety normalne i osób, którym przysługują bilety ulgowe. Musi liczyć min. 15 osób.

Na pierwsze  15 zakupionych biletów, grupie przysługuje 1  kupon kontrolny (szesnasty). Jeżeli jednak liczba osób uprawnionych do skorzystania z biletu grupowego ulgowego w grupie mieszanej jest większa niż 10, na każde 10 osób, które są uprawnione do korzystania z biletu grupowego ulgowego jeden opiekun  uprawniony jest do skorzystania z kuponu kontrolnego. Opiekun (pilot, kierowca itp) korzystający z  kuponu kontrolnego musi mieć ukończone 18 lat. Więcej informacji dla grup.

Bilet Rodzinny z kartą rodzina plus

Upoważnia do jednorazowego wstępu. W każdy dzień tygodnia rodziny posiadające kartę wrocławskiego programu „Rodzina Plus” mają prawo do zakupu biletu rodzinnego Rodzina PLUS, niezależnie od liczby posiadanych dzieci po przedstawieniu ważnych kart „Rodzina Plus” wszystkich obecnych osób, wraz z dokumentami stwierdzającymi tożsamość członków rodziny.

Bilet rodzinny poniedziałek

Upoważnia do jednorazowego wstępu. Oferta nie obowiązuje w dni świąteczne. Do skorzystania z biletu rodzinnego uprawnione są dwie osoby dorosłe wraz z maksymalnie trójką podopiecznych (dzieci, uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 21 roku życia jak i osoby studiujące do ukończenia 26 roku życia pod warunkiem, że przynajmniej jeden z opiekunów jest rodzicem studenta – podopiecznego). Warunkiem skorzystania z biletu w przypadku uczniów i studentów jest okazanie ważnej legitymacji, 

Bilet Studencka środa

Upoważnia do jednorazowego wstępu. Oferta nie obowiązuje w dni świąteczne. Przysługuje studentom  szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej.

Bilet Czwartek dla emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych

Upoważnia do jednorazowego wstępu. Oferta nie obowiązuje w dni świąteczne. Przysługuje emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym. Do zakupu tego biletu jest też uprawniony opiekun towarzyszący osobie niepełnosprawnej, która wymaga stałej opieki, czyli dziecku do ukończenia 16 r.ż. niezależnie od stopnia niepełnosprawności lub osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Za opiekuna uznaje się osobę, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli która ukończyła 13 lat. W przypadku emerytów i rencistów warunkiem skorzystania z biletu promocyjnego  jest okazanie ważnej legitymacji emeryta bądź rencisty i dodatkowo dowodu osobistego. W przypadku osób niepełnosprawnych warunkiem skorzystania z biletu promocyjnego  jest okazanie ważnej Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej lub orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz dowodu osobistego.

bilet rodzinny Rodzinny zoo+hydropolis

Do skorzystania z biletu uprawnione są 2 osoby dorosłe wraz z maksymalnie 3 podopiecznych, przy czym przez podopiecznych rozumie się dzieci: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, do ukończenia 21 roku życia, jak również osoby studiujące do ukończenia przez nie 26 roku życia, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z opiekunów jest opiekunem prawnym studenta-podopiecznego.
Bilet upoważnia do jednorazowego, wspólnego wejścia  i całodziennego pobytu w ZOO oraz wspólnego, jednorazowego wejścia i całodziennego pobytu w Hydropolis w terminie 30 dni od daty zakupu biletu. Wejście jest możliwe w godzinach otwarcia obiektów.

bilet rodzinny Zoo + Aquapark

Do skorzystania z biletu uprawnione są 2 osoby dorosłe wraz z maksymalnie 3 podopiecznych, przy czym przez podopiecznych rozumie się dzieci: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, do ukończenia 21 roku życia, jak również osoby studiujące do ukończenia przez nie 26 roku życia, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z opiekunów jest opiekunem prawnym studenta-podopiecznego.
Bilet upoważnia do jednorazowego, wspólnego wejścia  i całodziennego pobytu w ZOO oraz wspólnego, jednorazowego wejścia i całodziennego pobytu we Wrocławskim Parku Wodnym (W STREFIE REKREACYJNEJ) w terminie 30 dni od daty zakupu biletu. Wejście jest możliwe w godzinach otwarcia obiektów.

Zajęcia edukacyjne

Obejmują tylko zajęcia edukacyjne (do 60 minut), należy doliczyć koszt wejścia na teren zoo. Przed lub po zajęciach grupa może zwiedzać ogród zoologiczny bez ograniczeń czasowych – do zamknięcia.

Zniżki na zakup kart rocznych i biletów do Zoo z aplikacją NASZ WROCŁAW

Zniżki nie łączą się z innymi ofertami specjalnymi i są udzielane od ceny regularnej biletu brutto, a nie obniżonej bądź promocyjnej. Uprawnienie do zniżki przysługuje wyłącznie przy zakupie w kasach (bilety) oraz w Punkcie Obsługi Klienta (karty roczne). Zniżki  Nasz Wrocław nie obejmują voucherów ani zakupów dokonywanych on-line. W przypadku kart rocznych zniżka przysługuje jedynie Użytkownikowi. W przypadku biletów indywidualnych jeden Użytkownik karty (osoba dorosła) może kupić dodatkowo do 5 biletów ulgowych (dla dzieci do 18 roku życia). W celu skorzystania z kuponu NASZ WROCŁAW należy udać się do kasy z aplikacją i dokumentem z numerem PESEL. Nie prowadzimy rezerwacji biletów.

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1% podatku na lemury katta.

krs 0000623492

lemur katta
• zoo w liczbach •
0

zadowolonych
zwiedzjących

Idealne miejsce na spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Dziennie odwiedzane przez tysiące zadowolonych zwiedzających.
0

gaunków

ZOO jest domem dla ponad 12,000 zwierząt, przedstawicieli 1,100 gatunków! Podczas zwiedzania nie można przegapić również młodych mieszkańców naszego ogrodu.
0

rocznie przeznaczamy
na ochronę zwierząt

Wraz z naszą Fundacją DODO wspieramy światowe programy, których celem jest ochrona krytycznie zagrożonych gatunków zwierząt.
0 ha

dom dla
zagrożonych gatunków

33 ha w sercu Wrocławia to pełen zieleni dom dla zagrożonych gatunków zwierząt w którym z każdą wizytą można zaobserwować coś całkiem nowego.