Dla nauczycieli

biały pasek

Ścieżki edukacyjne

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { jQuery(function($){ $('.showme').click(function(){ $(this).closest('.elementor-section').next().slideToggle(); $(this).toggleClass('opened'); }); $('.closebutton').click(function(){ $(this).closest('.elementor-section').prev().find('.showme').click(); }); }); }); .showme a , .showme i , .showme img, .closebutton a, .closebutton i, .closebutton img{ cursor: pointer; -webkit-transition: transform 0.50s ease; transition : transform 0.50s ease; } .opened i , .opened img , .opened svg{ transform: rotate(90deg); }

PAKIET EDUKACYJNY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH pt. Gdzie jest wróbel?

Prezentacja multimedialna

Karta pracy

Załącznik do zajęć

Scenariusz zajęć dla nauczyciela/opiekuna

PAKIET EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP pt. Pszczoła w miodzie

Prezentacja multimedialna

Karta pracy

Scenariusz zajęć dla nauczyciela/opiekuna

PAKIET EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI pt. Bezkręgowce na łące `

Prezentacja multimedialna

Karta pracy

Załącznik do zajęć

Scenariusz zajęć dla nauczyciela/opiekuna

PAKIET EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH pt. Bioróżnorodność czyli co w trawie piszczy

Prezentacja multimedialna

Karta pracy

Załącznik do zajęć

Karta pracy

Scenariusz zajęć dla nauczyciela/opiekuna