Dla nauczycieli

Ścieżki edukacyjne

W ramach projektu pn. „Co w trawie piszczy? – Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony lokalnej bioróżnorodności prowadzona przez wrocławskie zoo.” powstały pakiety edukacyjne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W skład pakietu wchodzą: prezentacja multimedialna, karta pracy dla uczestnika, konspekt warsztatu dla nauczyciela/prowadzącego, instrukcja przeprowadzenia warsztatów dla nauczyciela/prowadzącego, dodatkowe materiały (kolorowanki, źródła serwisów edukacyjnych, itp.).

Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

WFOŚiGW we Wrocławiu

Wartość ogólna zadania: 93 096,00 zł
Wysokość dofinansowania: 52 900,00 zł
www.wfosigw.wroclaw.pl

PAKIET EDUKACYJNY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH pt. Gdzie jest wróbel?

Prezentacja multimedialna

Karta pracy

Załącznik do zajęć

Scenariusz zajęć dla nauczyciela/opiekuna

PAKIET EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP pt. Pszczoła w miodzie

Prezentacja multimedialna

Karta pracy

Scenariusz zajęć dla nauczyciela/opiekuna

PAKIET EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI pt. Bezkręgowce na łące `

Prezentacja multimedialna

Karta pracy

Załącznik do zajęć

Scenariusz zajęć dla nauczyciela/opiekuna

PAKIET EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH pt. Bioróżnorodność czyli co w trawie piszczy

Prezentacja multimedialna

Karta pracy

Załącznik do zajęć

Karta pracy

Scenariusz zajęć dla nauczyciela/opiekuna