Dla nauczycieli

biały pasek

Ścieżki edukacyjne

W ramach sponsoringu zajęć ZOOloguj się przez ING Bank Śląski planujemy przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (w formie on-line),
dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt dla dzieci z wybranych placówek opiekuńczo- wychowawczych i hospicjów, łącznie 74 grupy do czerwca 2022 roku.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 5 roku życia do uczniów szkół średnich.
Tematy zajęć w ofercie zoologuj@się. Zajęcia opatrzone są logotypem sponsora.

Zapisy na hasło „zoologuj się z ING”
Ilość miejsc jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy.

Zajęcia są bezpłatne! 
Zapisy z placówek opiekuńczo-wychowawczych i hospicjów oraz szkół podstawowych i średnich  przyjmujemy telefonicznie  i mailowo.

https://www.ing.pl/

665 870 370 

PAKIET EDUKACYJNY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH pt. Gdzie jest wróbel?

Prezentacja multimedialna

Karta pracy

Załącznik do zajęć

Scenariusz zajęć dla nauczyciela/opiekuna

PAKIET EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP pt. Pszczoła w miodzie

Prezentacja multimedialna

Karta pracy

Scenariusz zajęć dla nauczyciela/opiekuna

PAKIET EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI pt. Bezkręgowce na łące `

Prezentacja multimedialna

Karta pracy

Załącznik do zajęć

Scenariusz zajęć dla nauczyciela/opiekuna

PAKIET EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH pt. Bioróżnorodność czyli co w trawie piszczy

Prezentacja multimedialna

Karta pracy

Załącznik do zajęć

Karta pracy

Scenariusz zajęć dla nauczyciela/opiekuna