O nas

biały pasek
Joanna Kasprzak Prezes ZOO Wrocław
Joanna Kasprzak Prezes ZOO Wrocław

Szanowni Państwo,

Jesteśmy świadkami szóstego, masowego wymierania gatunków na Ziemi. Naukowcy są zgodni, że odpowiedzialny za ten proces jest człowiek.

Najbardziej zagraża nam efekt domina, gdzie śmierć jednego gatunku prowadzi do zagłady innych, zależnych od niego. To błędne koło, którego nie będzie można przerwać.

Tępiąc inne stworzenia podcinamy gałąź, na której sami siedzimy. Nasze zdrowie i życie zależy wprost od różnorodności biologicznej. Pandemia koronawirusa jest przykładem tego, co grozi nam za szkodzenie Matce Naturze. Niekontrolowany wzrost ludzkiej populacji, zachłanny konsumpcjonizm, bezmyślna turystyka, niszczenie i zajmowanie naturalnych siedlisk, handel dzikimi zwierzętami, kłusownictwo,  zanieczyszczenie i kryzys klimatyczny to problemy wymagające naszej natychmiastowej reakcji.

Nadzieją, na spowolnienie procesu wymierania, są ogrody zoologiczne. To one utrzymują rezerwy gatunkowe zwierząt, na wypadek ich całkowitego wytępienia w środowisku naturalnym.

Joanna Kasprzak (ur. w 1976 r.) z wrocławskim zoo związana jest od początku 2008 r. W 2019 r. została powołana w skład Zarządu Spółki ZOO Wrocław, najpierw jako Członek Zarządu, a następnie jako Wiceprezes Zarządu, dyr. Finansowy. Od ubiegłego roku jest też Członkiem Rady Nadzorczej Fundacji ZOO Wrocław „DODO”.