kup voucher do zoo

biały pasek

CO TO JEST VOUCHER?

 • To forma karty podarunkowej z odroczonym terminem realizacji. Osoba obdarowana sama decyduje o terminie wizyty w ZOO Wrocław (przed upływem terminu ważności vouchera)
 • Voucher jest ważny 90 dni od daty zakupu

JAK DZIAŁA VOUCHER?

 • Wartość voucherów zgodna jest z cenami odpowiadających im biletów/kart rocznych.
 • Voucher należy wykorzystać przed upływem ważności (data ważności widnieje na voucherze).
 • Voucher na bilet jednorazowy należy wymienić na odpowiadający mu bilet w dniu zwiedzania, w Punkcie Obsługi Klienta Zoo przy Bramie Głównej.
 • W przypadku vouchera na kartę roczną, ważność karty jest liczona od dnia jej wyrobienia w Punkcie Obsługi Klienta Zoo przy Bramie Głównej.

Gdzie kupić Voucher?

 • Wybrane vouchery dostępne są w sprzedaży on-line. Nabywca otrzymuje je na skrzynkę elektroniczną, w formie dokumentu PDF.
 • W Punkcie Obsługi Klienta kupić można wszystkie dostępne w sprzedaży vouchery.

GDZIE ZREALIZOWAĆ VOUCHER?

 • W Punkcie Obsługi Klienta przy Bramie Głównej, w dniu zwiedzania.
DLACZEGO VOUCHER?

Voucher jest uniwersalny i może być:

 • prezentem dla najbliższych (bilety jednorazowe lub karty roczne)
 • premią/prezentem dla pracowników (zakup w ramach funduszu socjalnego)
 • nagrodą w konkursach
Firmy zainteresowane zakupem większej liczby voucherów w opcji: płatne przelewem, proszone są o kontakt z Punktem Obsługi Klienta:

UWAGA! Za wyjątkiem voucherów zakupionych online, objętych prawem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, NIE MA MOŻLIWOŚCI ZWROTU NIEWYKORZYSTANEGO VOUCHERA

Voucher ulgowy

VOUCHER WAŻNY 90 DNI JEDNORAZOWE WEJŚCIE. Dzieci od ukończonego 3. roku życia do 7. roku życia. Uczniowie szkół  podstawowych, szkół ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 21. roku życia i okażą ważną legitymację szkolną.

 • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE po okazaniu ważnego orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej. EMERYCI I RENCIŚCI, którzy okażą ważną legitymację emeryta lub rencisty oraz dowód osobisty. OPIEKUNOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą niepełnosprawną, która okaże ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ważną Legitymację osoby Niepełnosprawnej, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna nie ukończyła 16. roku życia lub posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby. Za opiekuna uznaje się osobę, która ukończyła 13. rok życia.

Voucher normalny

VOUCHER WAŻNY 90 DNI. JEDNORAZOWE WEJŚCIE.

Voucher rodzinny

VOUCHER WAŻNY 90 DNI. JEDNORAZOWE WEJŚCIE.

 • Dwie osoby dorosłe wraz z maksymalnie trójką podopiecznych (dzieci, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 21. roku życia, jak i osoby studiujące do ukończenia 26. roku życia pod warunkiem, że przynajmniej jeden z opiekunów jest rodzicem studenta – podopiecznego). Warunkiem skorzystania z biletu w przypadku uczniów i studentów jest okazanie ważnej legitymacji

Voucher studencki

VOUCHER WAŻNY 90 DNI JEDNORAZOWE WEJŚCIE. Bilet studencki przysługuje studentom szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej.

Karta Normalna

VOUCHER WAŻNY 90 DNI

Karta ulgowa

VOUCHER WAŻNY 90 DNI

 • Karta roczna ulgowa przysługuje: dzieciom od ukończenia 3. roku życia do ukończenia 7. roku życia, uczniom szkół  podstawowych, ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 21. roku życia, dzieciom oraz młodzieży od 7 do 18 lat, nieobjętym obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności emerytom i rencistom osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej. Studentom do ukończenia 26. roku życia (karta traci ważność w dniu 26. urodzin bez względu na datę zakupu) warunkiem skorzystania z ulgi jest okazanie ważnej legitymacji, a w przypadku emerytów i rencistów dodatkowo dowodu osobistego lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej
 • Voucher Karta roczna ulgowa – 80 zł (przysługuje zgodnie z zapisami w zakładce o kartach rocznych)
 • Szczegółowy cennik oraz informacje o przysługujących ulgach znajdziesz tutaj: CENNIK

WYBIERZ VOUCHER: