Dzikie w mieście

Nie mieszkamy we Wrocławiu sami. Dzikie zwierzęta żyją tu razem z nami. Pomagamy zrozumieć ich rolę w tworzeniu krajobrazu miasta!

współgranie ze sobą świata roślin, zwierząt i ludzi jest ważne. Chcemy pokazać na konkretnych przykładach, jak możemy realnie wspierać miejską faunę i florę drobnymi działaniami, które mają znaczenie. Istotą naszego ogrodu zoologicznego jest wspieranie bioróżnorodności nie tylko w skali globalnej, ale także lokalnej.