Dzikie w mieście

biały pasek

Nie mieszkamy we Wrocławiu sami – Dzikie zwierzęta żyją razem z nami

Pomagamy zrozumieć ich rolę w tworzeniu krajobrazu miasta! Współgranie ze sobą świata roślin, zwierząt i ludzi jest ważne. Chcemy pokazać na konkretnych przykładach, jak możemy realnie wspierać miejską faunę i florę drobnymi działaniami, które mają znaczenie. Istotą naszego ogrodu zoologicznego jest wspieranie bioróżnorodności nie tylko w skali globalnej, ale także lokalnej.