Projekty w Europie

projekty zoo w Europie
  1. Program ochrony żółwi błotnych w Wielkopolsce, współpraca z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”,
  2. Program ochrony rysi i wilków w Polsce, prowadzony w Roztoczańskim Parku Narodowym, współpraca ze Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk”,
  3. Program ochrony żubrów, współpraca ze Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów,
  4. Coroczne badania liczebności polskich gatunków nietoperzy – Międzyrzecki Rejon Umocniony.
  5. Wsparcie finansowe dla fok bałtyckich i morświnów na polskim wybrzeżu, współpraca z WWF Polska.