Projekty w Australii

projekty zoo w Australii
  1. Wsparcie finansowe dla fauny, która ucierpiała z powodu pożarów w Australii – Program Bush Fire Emergency Wildlife Fund Zoos Victoria.