żółw zielony

Chelonia mydas

biały pasek

Status wg IUCN Red List

zagrożony wyginięciem
żółw zielony
Znak zapytania - grafika

Czy wiesz, że....

Nazwa gatunkowa pochodzi od zielonkawego koloru tłuszczu, a nie skorupy.

Jak wygląda żółw zielony?

Żółw zielony jest jednym z największych żółwi morskich. Osiąga do 120 cm długości, a jego masa ciała może wynosić do 200 kg.

Charakteryzuje się niewielką głową, a jego szczęki są krótkie i ząbkowane, aby efektywnie rozrywać roślinność, którą się żywi. Skorupa żółwia zielonego ma gładkie, nie zachodzące na siebie płytki w różnych odcieniach brązu z wzorami, które zmieniają się wraz z wiekiem żółwia. Spód skorupy jest jaśniejszy. 

Dymorfizm płciowy u żółwi zielonych nie jest wyraźnie zaznaczony aż do osiągnięcia przez nie dojrzałości. Samce i samice różnią się pod względem morfologicznym m.in. długością ogona. Samce są większe od samic i mają dłuższy ogon, wystający poza pancerz.

 

Gdzie występuje żółw zielony?

Żółw zielony jest gatunkiem kosmopolitycznym. Występuje w wodach tropikalnych i w mniejszym stopniu w wodach subtropikalnych, a także na plażach przybrzeżnych. 

Żółwie zielone podejmują złożone migracje przez siedliska zróżnicowane geograficznie. Uważa się, że zamieszkują wody przybrzeżne ponad 140 krajów. 

Żółwie zielone poruszają się po trzech typach siedlisk, w zależności od etapu życia: dorosłe osobniki żerują na obszarach przybrzeżnych, jaja składają na plażach, natomiast młode osobniki kilka lat dryfują na otwartym oceanie. Dojrzałe żółwie spędzają większość czasu w płytkich wodach z dużą ilością glonów i traw morskich. Migrują między obszarami żerowania i gniazdowania. Siedliska żółwi zielonych obejmują rafy koralowe, słone bagna i przybrzeżne łąki trawy morskiej. Rafy koralowe dostarczają czerwonych, brązowych i zielonych alg, a także zapewniają ochronę przez drapieżnikami i burzami w oceanie. Słone bagna i łąki trawy morskiej zapewniają żółwiom zielonym obszerne siedlisko do żerowania.

do 0 kg

masa ciała

do 0 cm

długość pancerza

do 0

ilość składanych jaj

0 lat

długość życia

Jak zachowuje się żółw zielony?

Podobnie jak większość żółwi morskich, żółwie zielone są wysoce migrujące i korzystają z wielu siedlisk w ciągu swojego życia. Żółwie zielone nie są uważane za zwierzęta społeczne, ale mogą gromadzić się w morzu, a także w okresie lęgowym. 

Mimo, że w oceanie szybko się poruszają, na lądzie są powolne, a także bezbronne. Żółwie zielone mogą spać pod wodą przez kilka godzin, natomiast pozostają pod powierzchnią znacznie krócej gdy nurkują w poszukiwaniu pożywienia lub uciekają przed drapieżnikami. 

Po osiągnięciu dojrzałości płciowej, żółwie zielone rozpoczynają migracje lęgowe pomiędzy żerowiskami a obszarami gniazdowania (zwykle są nimi piaszczyste plaże). Wędrówek dokonują zarówno samce jak i samice. Mogą przemierzać strefy oceaniczne, często rozciągające się na tysiące kilometrów. W tym celu wykorzystują główne systemy prądowe. Gdy samica znajdzie odpowiednią plażę, wychodzi na ląd po zmroku i wykopuje duży dół do którego składa do 200 jaj. Następnie wraca do oceanu. Żółwie wykluwają się po 6-8 tygodniach. Opuszczają gniazdo w nocy i instynktownie kierują się bezpośrednio do wody. Młode żółwie po opuszczeniu plaży na której się wykluły, rozpoczynają fazę oceaniczną, która może trwać aż 27-50 lat do czasu osiągnięcia pełnej dojrzałości.  Dlatego przez wiele lat przebywają w otwartych wodach oceanu.

Czym żywi się żółw zielony?

Żółw zielony jest jedynym żółwiem morskim, który po osiągnięciu dorosłości jest ściśle roślinożerny.

Początków jest wszystkożerny – w skład diety młodych żółwi wchodzą m.in. małe morskie bezkręgowce, stułbiopławy, mszywioły, jaja ślimaków morskich, a także rośliny i algi. Dorosłe osobniki żywi się głównie algami i trawami morskimi.

Zagrożenia i ochrona żółwia zielonego

Żółwie zielone, podobnie jak i inne gatunki żółwi morskich są zagrożone przez działalność człowieka na każdym etapie swojego życia – od jaj po postać dorosłą.

Wyjątkowo szkodliwe dla gatunku wydaje się być celowe zabieranie jaj oraz dorosłych osobników z plaż lęgowych, a także  bezpośrednio z ich żerowisk. Niestety pomimo spadku liczebności żółwi zielonych, w kilku krajach praktyki takie pozostają legalne.

Ponadto na całym świecie zwierzęta te zagrożone są również ze względu przypadkowe zaplątanie się w sieci rybackie, degradację siedlisk (na plażach lęgowych i obszarach żerowania) oraz choroby. Rozbudowa infrastruktury w pobliżu plaż, przekształcanie ich na potrzeby człowieka, wydobywanie piasku – te i inne czynniki wpływają bezpośrednio na utratę siedlisk żółwi zielonych lub pośrednio, poprzez zmianę profili termicznych i narastającą erozję. W efekcie znacząco zmniejsza się dostępność plaż lęgowych.  Obecność świateł na plażach wpływa na zwiększenie się śmiertelności wśród wyklutych żółwi, ponieważ świtała przyciągają je w odwrotną stronę niż jest woda, do której powinny się udać. 

Degradacja siedlisk w środowisku morskich wynika głównie ze zwiększonej ilością ścieków oraz innych zanieczyszczeń spowodowanych rozwojem wybrzeża, a także budową przystani, zwiększonym ruchem statków i pozyskiwaniem przybrzeżnych alg morskich.

Żółwie zielone są objęte ochroną prawną na mocy wielu traktatów oraz ustaw. Znajduje się na Czerwonej Liście IUCN i jest wymieniony w I załączniku CITES.

Jak ZOO Wrocław pomaga żółwiowi zielonemu?

Misją ZOO Wrocław jest prowadzenie działań edukacyjnych i ochrona zagrożonych gatunków. Realizuje ją na swoim terenie, ale również poza nim.

W ramach ochrony gatunkowej na terenie zoo prowadzona jest hodowla zachowawcza gatunków zagrożonych wyginięciem lub tych, które wyginęły w naturze. To też zoo, które najbardziej angażuje się w ratowanie zwierząt w środowisku naturalnym. Odwiedzając wrocławskie zoo, a zwłaszcza wybierając bilet wstępu „ZOO NA RATUNEK”, zwiedzający pomagają ocalić liczne gatunki zwierząt.

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492

Pantera śnieżna