Ara szafirowa

Ara glaucogularis

biały pasek

Status wg IUCN Red List

krytycznie zagrożony wyginięciem
Znak zapytania - grafika

Czy wiesz, że....

Nowo wyklute pisklęta ary szafirowej są całkowicie różowe i nie mają piór. Gdy dorastają, wyrasta im  szary puch, z czasem zastępowany kolorowymi, w pełni już rozwiniętymi piórami. Tęczówka oka ary zmienia również kolor wraz z wiekiem. Kolor oczu pisklęcia jest początkowo czarny, a wkrótce po otwarciu oczu zmienia się na brązowy. W wieku od jednego do trzech lat, oczy tego gatunku  zmieniają kolor na szary, a następnie biały. W czasie dojrzewania, tęczówka tego ptaka zmienia kolor na żółty, a wraz z upływem lat przybiera bardziej złocistą. U  przedstawicieli gatunku w wieku senioralnym  pojawia się ciemnoszary pierścień otaczający źrenicę, a  tęczówka staje się cieńsza. Zmiany koloru tęczówki można wykorzystać w celu określenia wieku ary szafirowej.

Jak wygląda ara szafirowa?

Ara szafirowa to większa papuga o wymiarach ciała wraz z ogonem około 85 cm, masie ciała 600–800 g. Samce wyglądają podobnie jak samice, ale są nieznacznie większe. Ara szafirowa bardzo podobna jest do innego gatunku: ary ararauny. U ary szafirowej grzbiet, gardło, ciemię oraz wierzch skrzydeł oraz ogona przybierają barwę turkusową. Najbardziej charakterystyczną cechą ary szafirowej jest błękitna plama na dole głowy i na szyi, stąd  hiszpańska nazwa gatunku  'guacamayo barbazul’, czyli 'ara błękitnobroda’.

Pas wchodzący między niebieskie gardło i ciemię, ma barwę żółtą, podobnie jak reszta spodu ciała tego gatunku ar. U nasady dzioba ary szafirowej znajduje się naga skóra, pokryta  od 5 lub 6 pasami  niebieskich piór. Ich rozmieszczenie jest cechą indywidualną dla każdego osobnika tego gatunku. 

Gdzie występuje ara szafirowa?

Ara szafirowa to endemit występujący wyłącznie w  Llanos de Mojos w północnej Boliwii. Jest nazywana  narodowym ptakiem tego państwa. Istnieją dwie subpopulacje: subpopulacja północna, która występuje na  zachód od Santa Ana, na wschód przez górne río Mamoré aż po wschodnie sawanny,  gdzie dziką populację odkryto w 1992 r. oraz subpopulacja południowa występująca głównie w prowincji Maraban w Beni, w pobliżu miasta Loreto. W 2007 roku całkowitą populację ary szafirowej  oszacowano na 250-300 osobników zajmujących obszar około 4000 km2, przy czym 70 osobników odkryto w miejscu schronienia w porze suchej (Waugh 2007). Szacuje się, że w latach 80. XX wieku z Boliwii wywieziono około 1200 lub więcej tych  ptaków z naturalnego środowiska, co sugeruje, że liczebność populacji była wcześniej znacznie wyższa (Yamashita i Barros 1997).

 

Ary szafirowe zasiedlają lasy galeriowe i  wyspowe grupy drzew otoczonych tropikalną sawanną. Sezonowe deszcze występujące  w regionie ich występowania  są przyczyną powodzi trwających od października do maja i przekształcają sawannę w trawiaste bagno otaczające trwale suche wyniesione wyspy leśne. Obecność palm Motacú (Attalea phalerata) jest niezbędna do przetrwania gatunku  Ara glaucogularis, ponieważ ptak ten preferuje żerowanie   i gniazdowanie właśnie na  tym gatunku  palmy.  Większość siedlisk ary szafirowej jest użytkowana przez człowieka do hodowli bydła. Jednakże ziemia na tych obszarach nie nadaje się do uprawy, więc nie dochodzi do przekształcenia  siedlisk na potrzeby rolnictwa. Chociaż bydło depcze sadzonki, dojrzałe palmy Motacu  są bardzo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne a nawet na ogień.

0 lat

długość życia

do 0 lat

okres rozrodczy

do

ilość osobników w naturze

2 dni

okres inkubacji jaj

Jak zachowuje się ara szafirowa?

Ary szafirowe są ptakami towarzyskimi,  tworzą monogamiczne pary godowe, żyjące w małych grupach. Gatunek ten nie jest często widywany w dużych stadach, jak inne gatunki ary. Jest to najprawdopodobniej spowodowane tym, że ary szafirowe są bardzo rzadkie i mają tak mało liczną populację, że tworzenie się tak dużych grup jest bardzo mało prawdopodobne. Para ar może być bardzo przywiązana do siebie i często można ją zobaczyć, jak siedzą blisko siebie a nawet nawzajem czyszczą sobie pióra. Ary szafirowe  czasami wchodzą również w interakcje z arą ararauną (Ara ararauna).

Ary szafirowe  żyją, żerują i gniazdują na drzewach. Ich głównym sposobem poruszania się jest latanie, ale potrafią też wspinać się po drzewach, sprawnie manewrować po gałęziach i chodzić po ziemi. Ptaki te są aktywne w ciągu dnia i zwykle przebywają na jednym obszarze. Jednakże obserwacje w Paragwaju wskazują, że gatunek ten czasami podróżuje na duże odległości.

Ary szafirowe komunikują się głównie za pomocą dźwięku. Kiedy podejrzewają niebezpieczeństwo, wydają bardzo głośny alarmujący sygnał i natychmiast odlatują. Wiadomo, że ary szafirowe komunikują się ze sobą cichym krakaniem. Badacze zaobserwowali, że lekkim krakaniem rodzice zachęcają pisklęta do opuszczenia jaj. We wzajemnym przyciąganiu partnerów także odgrywa rolę komunikacja akustyczna, niestety wiedzę tę wykorzystują łowcy tych ptaków. Ptaki te komunikują się także za pomocą dotyku, często obserwuje się wzajemne czyszczenie piór między partnerami  lub pielęgnacja piór pisklęcia przez matkę . Podobnie jak wszystkie ptaki,  ary szafirowe odbierają swoje otoczenie za pomocą bodźców dźwiękowych, wizualnych, dotykowych i chemicznych.

Ara szafirowa  gniazduje zwykle w zagłębieniach palm, najczęściej Attalea phalerata, chociaż możliwe jest także gniazdowanie w innych gatunkach palm. Martwe palmy są idealne do zagnieżdżania się w nich, ponieważ po obumarciu drzewa są wydrążane przez duże larwy, co powoduje powstanie potencjalnego gniazda. Pary lęgowe Ara glaucogularis nie przebywają w jednym gnieździe przez kolejne sezony lęgowe i zazwyczaj każdego roku poszukują innych miejsc lęgowych.

Ary szafirowe  rozmnażają się raz w roku, jeśli pozwalają na to warunki środowiskowe; jednak w przypadku utraty jaj lub piskląt para lęgowa może wyprodukować drugi lęg w tym samym sezonie lęgowym. Dwie subpopulacje tego gatunku rozmnażają się w nieco innym czasie: populacja północna rozmnaża się od sierpnia do listopada, a populacja południowa od listopada do marca. Samica składa od jednego do trzech jaj  i wysiaduje przez okres 26 dni. Samce karmią samice podczas inkubacji. Pisklęta  w momencie wyklucia mają masę około 18 g a opuszczają gniazdo w wieku od 13 do 14 tygodni. Oboje rodzice karmią pisklęta, a nawet ogrzewają swoim ciałem pozbawione jeszcze piór maluchy. Po wyrośnięciu piór pisklęta  często są pozostawione same sobie, podczas gdy rodzice zbierają pożywienie. Młode ary szafirowe pozostają pod opieką rodziców przez cały rok a dojrzałość płciową osiągają w wieku około 5 lat.

W warunkach hodowlanych ary szafirowe są w stanie rozmnażać się do około 30, 35 lat, po czym zaczynają się ujawniać choroby związane ze starzeniem się i wiekiem. Bardzo niewiele ar szafirowych  w hodowli  dożywa 50 lat.

Czym żywi się ARA SZAFIROWA

Ary szafirowe żywią się  głównie owocami z dużych palm, zwłaszcza  gatunku Attalea phalerata ale również Acrocomia aculeata i Mauritia fleuxosa, nie jedzą nasion i orzechów w takich ilościach, jak wiele innych gatunków ar.

Zagrożenia i ochrona ary szafirowej

Gatunek ten kwalifikuje się jako krytycznie zagrożony wyginięciem, gdyż, w ciągu ostatnich trzech pokoleń zanotowano gwałtowne zmniejszenie liczebności populacji , tak że pozostała przy życiu populacja liczy już tylko od 50-249 osobników. Jednak obecnie są pewne oznaki poprawy sytuacji.

W przeszłości ara szafirowa była poważnie zagrożona wyginięciem z powodu legalnego i nielegalnego krajowego i międzynarodowego handlu ptakami klatkowymi. Chociaż od 1984 r. sytuacja uległa radykalnej poprawie,  w 2010 r. odkryto przypadek nielegalnego handlu dwoma świeżo wyklutymi pisklętami ary szafirowej. Młode ary zostały ostatecznie wypuszczone na wolność, jednak przypadek ten wskazuje, że kłusownictwo i nielegalny handel nadal ma miejsce. Wszystkie znane miejsca lęgowe ar szafirowych znajdują się na prywatnych ranczach bydła. W wyniku wypalania i wycinki drzew pod pastwiska oraz wycinki drzew na paliwo i słupki ogrodzeniowe, wykorzystywane do odgradzania pastwisk, zmniejszyła się  dostępność naturalnych środowisk do gniazdowania tego gatunku. Działalność człowieka zahamowała także  regenerację preferowanego pokarmu ary szafirowej: palmy zwanej popularnie motacu.

Konkurencja w miejscach lęgowym ze strony innych ar, tukanów, nietoperzy i dużych dzięciołów ,  niepokojenie ze strony ssaków oraz działalność człowieka mogą zmniejszać wydajność rozrodczą niektórych par ar szafirowych. W latach 2007–2012 monitorowano 30 gniazd ar szmaragdowych. Lęgi w 57% monitorowanych gniazd nie powiodły się, przy czym większość niepowodzeń wystąpiła podczas inkubacji. Przyczynami nieudanych lęgów były choroby, drapieżnictwo i porzucanie, pszczoły kolonizujące miejsca gniazdowania, ekstremalne zjawiska pogodowe i zaniedbania  ze strony pary rodzicielskiej. Pisklęta ary szmaragdowej są narażone na drapieżnictwo ze strony: jaguarów, drapieżnych ptaków i tukanów. Na niektórych obszarach na zmniejszenie liczebności ary szafirowej mogą mieć wpływ  polowania dla piór tych ptaków, stanowiących ozdoby  do nakryć głowy rdzennych mieszkańców. 

Istnieją obawy, że chów wsobny coraz bardziej rozdrobnionej populacji ary szafirowej prowadzi do zmniejszenia płodności tych ptaków. Sytuację tę pogarsza brak dopływu nowych osobników do populacji lęgowej; podczas pięcioletnich badań nie stwierdzono pojawienia się nowych par hodowlanych.  Choroby również stanowią poważne zagrożenie dla ar, szczególnie na obszarach, gdzie gatunek ten dzieli źródła wody z innymi gatunkami ptaków. Analiza żywotności populacji wykazała, że ​​zmiany w śmiertelności dorosłych ptaków miały największy wpływ na szacunki prawdopodobieństwa wyginięcia i tempa wzrostu populacji, na te szacunki  wpłynęły również utrata siedlisk i kłusownictwo. 
Ara szafirowa jest oceniana jest obecnie jako krytycznie zagrożona na Czerwonej Liście IUCN , równocześnie gatunek ten jest ujęty w Załączniku I przez CITES. Odławianie gatunku jest nielegalne, ponieważ ara szmaragdowa jest chroniona przez ustawodawstwo krajowe Boliwii oraz Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) już od 1986 r.

Pozyskiwanie tych papug w celu handlu zwierzętami to główny powód, dla którego ary szmaragdowe są  krytycznie zagrożone. Rzadkość tego gatunku spowodowała wzrost ceny sprzedaży, co spowodowało zwiększoną presję związaną z odławianiem. W miarę odłowu coraz większej liczby ptaków ary szafirowe  stawały się coraz rzadsze. Taka sytuacja znacznie zmniejszyła liczebność dzikiej populacji, obecnie na wolności żyje od 50 do 250 osobników.

Odkąd w 2000 r. wymarła ara modra (Cyanopsitta spixii), ara szafirowa jest obecnie najrzadszym gatunkiem papug z rodziny ar na świecie. Przy dzikiej populacji liczącej od 50 do 250 osobników konieczne są ekstremalne działania ochronne. Organizacja World Parrot Trust zajmuje się się ochroną ary szmaragdowej . Osoby pracujące dla tej organizacji  monitorują gniazda, aby chronić pisklęta przed drapieżnictwem. Pisklęta są również okresowo badane, aby upewnić się, że są zdrowe i otrzymują odpowiedni pokarm od rodziców. Jeśli pisklę nie radzi sobie tak dobrze, jak oczekiwano, dokarmia się go specjalnym pokarmem wzbogaconym o składniki odżywcze. Dzięki działaniom organizacji World Parrot Trust zbudowano nowe budki lęgowe i ulepszono obecne miejsca lęgowe. Zadbano również o wsparcie ze strony okolicznych właścicieli ziemskich. 

 

Jak ZOO Wrocław pomaga arze szafirowej?

W Zoo we Wrocławiu można oglądać ary szafirowe od 2011 roku, kiedy to polskie służby celne przechwyciły na granicy z Ukrainą tę bardzo rzadką papugę. Ptak był przewożony nielegalnie w samochodzie osobowym, w małej klatce ukrytej pod kocami i odzieżą. Papuga, jako depozyt urzędu celnego w Przemyślu, została najpierw przekazana do zoo w Zamościu, a stamtąd do wrocławskiego. 
W międzyczasie dołączył do niej drugi osobnik, aby ptak nie czuł się samotnie. Uczestniczymy także w programie EEP hodowli tego gatunku , prowadzonym w europejskim ogrodzie zoologicznym. 

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492

Pantera śnieżna