Kampania na Rzecz Ochrony Lokalnej Bioróżnorodności 2016/17

Co w trawie piszczy?

Na lata 2016 i 2017 została ogłoszona nowa kampania na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności (EAZA Let it Grow Campaign – Return of the Natives), którą nazwaliśmy Co w Trawie Piszczy?
Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) współorganizuje obecną kampanię razem z dwoma europejskimi instytucjami Botanical Gardens Conservation International i Ecsite, the network of European Science Centres.

W oparciu o kampanię powstało zadanie pn. „Co w trawie piszczy” edukacja ekologiczna w zakresie ochrony lokalnej bioróżnorodności prowadzona przez wrocławskie ZOO, które uzyskało wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

WFOŚiGW we Wrocławiu
Wartość ogólna zadania: 93 096,00 zł
Wysokość dofinansowania: 52 900,00 zł
www.wfosigw.wroclaw.pl.

 

Najbliższe dwa lata zostaną poświęcone na propagowanie wiedzy z zakresu ochrony lokalnych gatunków zwierząt i roślin, a także ekosystemów i środowisk cennych przyrodniczo. W tym czasie odbędzie się szereg konkursów i różnych tematycznych wydarzeń oraz akcji, do udziału w których już teraz zapraszamy.
Obecną kampanię reprezentować będą następujące gatunki: wróbel domowy, skowronek zwyczajny, pszczoła miodna, kozioróg dębosz, żółw błotny, żółw ozdobny, barszcz Sosnowskiego, mopek, stornia, siedzuń sosnowy.

OPRACOWANIE KAMPANII

Na opracowanie kampanii składają się dwie części. Pierwsza jest poświęcona zagadnieniom ogólnym, druga opisuje wybrane gatunki. Mamy nadzieję, że całość okaże się pomocna, szczególnie osobom, które planują uczestniczyć w różnych konkursach, jakie szykujemy.

WYDARZENIA

Dnia 8 sierpnia 2017 roku we wrocławskim ZOO świętowaliśmy Dzień Pszczoły

 Na terenie Afrykarium odbywały się wykłady prowadzone przez opiekunów i edukatorów – ornitologa, entomologa i teriologa. Specjaliści przybliżyli biologię ptaków, ssaków i owadów, występujących na terenie naszego kraju. Przedstawili dotyczące ich zagrożenia, a także korzyści płynące z bliskiego sąsiedztwa niektórych zwierząt.
Po interesujących wykładach przyszedł czas na spróbowanie sił w warsztatach, w które angażowały się całe rodziny. Na miłośników ptaków czekały budki lęgowe, które można było złożyć  a następnie ozdobić. Entomolog asystował uczestnikom warsztatów przy budowie domków dla owadów. Okazało się, że stworzenie owadziego azylu nie jest trudne, można go zbudować przy pomocy łatwo dostępnych materiałów, takich jak szyszki, doniczki, cegły czy łodygi trzciny!

Dodatkową atrakcją pozwalającą wykorzystać artystyczne zdolności milusińskich były warsztaty z tworzenia kolorowych kwiatów z bibuły. Pod czujnym okiem praktykantek i rodziców dzieci wycinały kolorowe płatki i samodzielnie tworzyły elementy kwiatu. Nie zabrakło oczywiście pyłku– tę rolę przejęły przyprawy. Zajęcia pokazały najmłodszym, jak wielką rolę spełniają pszczoły.

Po zakończonych warsztatach wylosowano dwie rodziny, które otrzymały nagrody w postaci zestawu do złożenia – budki lęgowej i hoteliku dla owadów.

Całość wydarzenia dopełnia wystawa edukacyjna „Co w trawie piszczy?”, z którą nadal można się zapoznać na terenie Afrykarium.

Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział i zapraszamy na kolejne wydarzenia na terenie ZOO !!!

Wystawa edukacyjna „Co w trawie piszczy?”

Będąc we wrocławskim Afrykarium odwiedźcie też dwie sale wystawowe kpt. Nemo, gdzie znajduje się wystawą tematyczna poświęconą problemom poruszanym w kampanii. Poprzez ekspozycję 20 plakatów chcemy przekazać garść informacji nt. ochrony rodzimych gatunków, regulacji rzek, produktów ekologicznych i wiele innych, zachęcić do refleksji nad słusznością wycinania drzew i potrzeba ochrony ekosystemów. Może dzięki tej wystawie uda się wykształcić prawidłowe i odpowiedzialne zachowania społeczne i postawy ekologiczne.

Wystawa edukacyjna istnieje także w wersji mobilnej, którą można eksponować poza terenem ZOO. Chętnych do prezentowania wystawy zapraszamy do kontaktu z pracownikami Sekcji Marketingu i Edukacji (dane poniżej). Wystawę udostępniamy za darmo.

poniżej przedstawiamy zdjęcia z w wystawy mobilnej z Pasażu Grunwaldzkiego ( od połowy kwietnia do końca maja 2017) i ze Szkoły Podstawowej 42 we Wrocławiu ( od 16 do 27 października 2017).

Seminarium naukowe "Bioróżnorodność to My - wyzwania, zagrożenia i ich konsekwencje"

27 kwietnia 2017 roku, w sali konferencyjnej Afrykarium na terenie ZOO Wrocław odbyło się seminarium naukowe. Współorganizatorem był Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem wiodącym seminarium była ochrona bioróżnorodności w wymiarze lokalnym oraz w przestrzeni miejskiej. Podczas seminarium poruszano zagadnienia tj. rola owadów zapylających w utrzymaniu bioróżnorodności, regulacja Odry i jej wpływ na bioróżnorodność, kształtowanie bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej i jej znaczenie dla mieszkańców, kierunki rozwoju terenów zielonych w ramach infrastruktury miejskiej, zrównoważony rozwój a także zagadnienia związane z produktami ekologicznymi i kształtowania prawidłowych postaw konsumenckich.
Do pobrania – roboczy program seminarium

ZOOQuest

Zabawa terenowa polegająca na przejściu trasy, po której prowadzą informacje zawarte w karcie pracy. Karta udostępniona jest w serwisie internetowym zoo (do samodzielnego pobrania) i w POK (Punkcie Obsługi Klienta) przy Bramie Głównej. Gra polega na odkrywaniu bioróżnorodności na terenie zoo, poprzez odwiedzenie wybranych miejsc, oznakowanych drewniana budką oraz zebraniu pamiątkowych pieczątek.

Pakiet edukacyjny

Pakiety edukacyjne przeznaczone są dla wszystkich, którzy planują przeprowadzić samodzielnie warsztaty edukacyjne, są one dedykowane poszczególnym grupom wiekowym (dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). W skład pakietu wchodzi: prezentacja multimedialna, karta pracy dla uczestnika, instrukcja przeprowadzenia warsztatów dla nauczyciela/prowadzącego.

Punkt edukacyjny młodego przyrodnika

W europejskiej części zoo, koło ekspozycji dla rysiów europejskich i żbików, powstało miejsce służące celom edukacyjnym. Posadowiona infrastruktura umożliwia samodzielne przyswajanie wiedzy w sposób standardowy (tablice edukacyjne), jak i nietypowy (ścieżka zmysłów, skocznia). Punkt skierowany jest szczególnie dla dzieci i młodzieży, a jego wyposażenie umożliwia edukację poprzez zabawę.

Łąka kwietna

 W ramach promocji rodzimych ekosystemów założyliśmy wieloletnią łąkę kwietną. Jej celem jest ukazanie lokalnej bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin kwitnących i miododajnych. Mamy nadzieję, że oprócz prezentowania różnorodności botanicznej, będzie ona także domem dla wielu gatunków zwierząt, które będą tam szukać pożywienia i schronienia. Najwięcej uwagi poświęcamy rodzimym owadom i ich roli w przyrodzie, a także zagrożeniom na które są narażone (chemizacja rolnictwa i sadownictwa). Łąka kwietna stanowi też przykład, jak każdy z Was w prosty sposób może wspierać przyrodę.

Zdając sobie sprawę, że w pierwszym roku łąka kwietna nie wygląda imponująco, zdecydowaliśmy, że umieścimy domek z rodziną trzmieli koło porośniętego bujnym kwieciem Odrarium. W przyszłym roku, rodzinę trzmieli czeka przeprowadzka do stałego punktu, czyli właśnie na łąkę kwietną. W tym roku prace pielęgnacyjne ograniczają się głównie do podlewania, a wcześniej do dosiania kolejnej partii nasion. Za rok najprawdopodobniej będziemy musieli dosiać kolejne nasiona, w tym także roślin jednorocznych. Łąka kwietna, szczególnie na początku wymaga pracy i doglądania, potem, na co liczymy, cieszyć będzie oko zwiedzających oraz okaże się przyjaznym miejscem dla trzmieli.

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492

Pantera śnieżna