Zmiany w ptaszarni

zmiany w ptaszarni

Ruszył remont zabytkowego pawilonu Ptaszarni dzięki dofinansowaniu z RPO WD

logo FE RP DS UE

Projekt pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku Ptaszarni z zastosowaniem nowoczesnych technologii OZE i zachowaniem zabytkowego charakteru budynku” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ptaszarnia, charakteryzuje się obecnie dużymi stratami ciepła i zużycia energii, w skutek niedocieplenia przegród. Ponadto jego funkcja hodowlano-ekspozycyjna rodzi zwiększone zapotrzebowanie na energię (cieplną i elektryczną). Stąd potrzeba instalacji systemów fotowoltaicznych, izolacji ścian oraz stolarki okiennej i drzwiowej, a także wprowadzenia systemów regulacji zużycia energii.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Ptaszarni we wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym. Projekt przyczynia się do realizacji celów strategicznych zakładanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Wrocławia.

Planowane efekty

  • poprawa stanu środowiska naturalnego w efekcie ograniczenia zużycia energii i emisji CO2
  • dostosowanie budynku ptaszarni do aktualnych przepisów techniczno-budowlanych;
  • dostosowanie budynku ptaszarni do potrzeb osób z dysfunkcjami;
  • wzrost poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
  • obniżenie kosztów funkcjonowania budynku ptaszarni;
  • poprawa warunków użytkowania budynku ptaszarni
  • wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie zarządzania energią oraz ekologii

Wartość projektu: 6 560 602,19 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 662 770,23 PLN

W przedwojennej części ZOO leży pawilon, gdzie eksponowane są liczne gatunki ptaków, głównie egzotyczne. Dodatkowo w wolierach zewnętrznych prezentowane jest między innymi ptactwo wodne, kuraki a w największej z nich majestatyczne: orzeł przedni i orłan.

Wnętrze pawilonu rozbrzmiewa odgłosami papug, spośród których jedyną w Polsce i najcenniejszą w kolekcji jest ara szafirowa  – krytycznie zagrożona wyginięciem. Jeśli zachowamy spokój, to może uda się podpatrzeć wyjątkowo płochliwą słonecznicę, która dopiero kiedy rozłoży skrzydła prezentuje wspaniały wzór, jaki układa się z jej piór.

W sierpniu 2016 roku ruszył remont dachu, a w planach jest również zmiana przestrzeni wewnątrz pawilonu. Odtworzony zostanie m. in. zabytkowy układ słupów oraz inne detale architektoniczne. W miejsce kilkunastu wolier powstaną trzy, z których dwie o powierzchni ponad 100 m2 i jedna około 40 m2. Po zakończeniu prac powstaną wielogatunkowe ekspozycje, wśród których będzie można podziwiać ptaki m. in. z Azji Płd.-Wsch., Ameryki Płd. oraz Nowej Gwinei.

Wizualizacje: Ptaszarnia po remoncie

Oprawa edukacyjna Ptaszarni

Oprawa edukacyjna zabytkowego pawilonu Ptaszarni w Zoo Wrocław

ZOO Wrocław realizuje projekt pod nazwą „Oprawa edukacyjna zabytkowego pawilonu Ptaszarni w Zoo Wrocław” w ramach priorytetu nr 5 Edukacja Ekologiczna. Projekt ten jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i zakłada wyposażenie pawilonu Ptaszarni.

Realizację zadania zaplanowano w okresie od 01.12.2020r. do 01.06.2022r.


Całkowity koszt netto realizacji zadania wynosi 135 897,06 zł.


Fundusz udzielił dotacji w kwocie 67 948,53 zł.

Cele projektu

Kluczowym celem zadania jest kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych poprzez edukację ekologiczną. Nowo wyremontowany pawilon Ptaszarni wyposażony jest w multimedialną oprawę edukacyjną. W pawilonie zainstalowano i umieszczono blisko 137 elementów infrastruktury edukacyjnej obejmujących min. inkubator demonstracyjnego, replikę szkieletu dodo, animację 3D, murale, tablicę multimedialną.

Uroczyste otwarcie Ptaszarni odbyło się 7 czerwca 2021 roku

W ramach zadania zoo realizuje program edukacji ekologicznej i zajęcia edukacyjne dla minimum 3000 osób. Informacje i zapisy: https://zoo.wroclaw.pl/edukacja/zajecia-stacjonarne/szkoly-podstawowe/

Ponadto projekt zakładał zakup 100 budek lęgowych dla ptaków do samodzielnego montażu dla uczestników gry terenowej. Zoo Wrocław zaplanowało 29 stycznia 2022 roku o godzinie 9.15 Zimowe Ptakoliczenie.

Galeria oprawy edukacyjnej

Zimowe ptakoliczenie

W ramach realizacji zadania pod nazwą „Oprawa edukacyjna zabytkowego pawilonu Ptaszarni w Zoo Wrocław” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ZOO Wrocław zaprasza 29 stycznia 2022 roku na Zimowe Ptakoliczenie.
Akcja ta wpisuje się w wydarzenie organizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Liczenie „dzikich i latających lokatorów” zoo odbędzie się w pod czujnym okiem kierownika sekcji ptaków w Zoo Wrocław – Krzysztofa Kałużnego.
Spotykamy się na terenie ogrodu (konieczny zakup biletu wstępu) 29 stycznia 2022 roku, obok dużej mapy zoo o godzinie 9.15.
Dla pierwszych 100 zapisanych osób, po zakończeniu Zimowego Ptakoliczenia, wydana zostanie budka lęgowa dla ptaków, którą trzeba samodzielnie złożyć.

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492

Pantera śnieżna