Kampania na Rzecz Ochrony Zwierząt Azji Płd.-Wsch. 2011/13

Kampania na rzecz zwierząt Azji Płd.-Wsch.

Kampania trwała od 1 października 2011 roku do 30 września 2013 roku.

Kampania poświęcona była zwierzętom Azji Płd.-Wsch. tak, jak poprzednie skupiła się na głównych problemach ekologicznych. Azja Płd.-Wsch. to region o jednej z najliczniejszych bioróżnorodności na świecie. Obszar ten zamieszkują jedne z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych gatunków naszej planety, takie jak np.: tygrys sumatrzański, słoń azjatycki czy orangutan. Nie należy jednak zapominać o innych, mniej znanych i bardziej tajemniczych zwierzętach. To właśnie na nie należy zwrócić uwagę, a właściwymi działaniami zadbać o ich bezpieczną przyszłość.

Cele kampanii:

  • Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Europy, instytucji i sfery biznesowej w zakresie ochrony gatunków Azji Płd.-Wsch.
  • Zebranie 750 000 € na sfinansowanie projektów ochroniarskich.
  • Zmniejszenie kłusownictwa oraz nielegalnego handlu zwierzętami, którym grozi wymarcie.
  • Kształtowanie proekologicznych zachowań konsumenckich pośród Europejczyków.
O wyborze zwierząt do Kampanii zadecydował stopień narażenia ich na wyginięcie, wg Czerwonej Listy gatunków zagrożonych wyginięciem tworzonej przez IUCN. W momencie rozpoczęcia Kampanii lista ta zawierała 162 gatunki z 51 rodzin taksonomicznych, uwzględniających ryby, gady, ptaki oraz ssaki, które pilnie potrzebują naszego wsparcia. Na ambasadora Kampanii została wybrana saola, nazywana także jednorożcem Azji. To mityczne zwierzę jest tak rzadkie, że w swojej kolekcji nie posiada go żaden ogród zoologiczny na świecie. Pozostałe gatunki wybrane do projektów są również zadziwiające i mało znane.

Zgodnie z Decyzją nr 49/2013 Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej, w 2013 roku na terenie wrocławskiego zoo prowadzona była zbiórka funduszy na wsparcie projektów ochroniarskich związanych z Kampanią na rzecz Ochrony Zwierząt Azji Południowo-Wschodniej. Informujemy, że dzięki uprzejmości zwiedzających udało się zgromadzić 1115,73 zł Wszystkim Państwu dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do przyłączenia się do kolejnych akcji.
Przewodnicząca Komitetu
Marta Zając – Ossowska

Partnerami Kampanii byli:

Komisja Gatunków Zagrożonych (SSC) przy IUCN

SSC jest organizacją naukową, zrzeszającą 7 500 ekspertów z niemal wszystkich krajów świata, pracujących na zasadach wolontariatu, którym przyświeca poniższa wizja: „Świat, który ceni i stara się zachować bioróżnorodność na obecnym poziomie.”
 
ONZ – Dekada Różnorodności Biologicznej
ONZ dekada różnorodności biologicznej

Ogrody zoologiczne, które przyłączyły się do kampanii mogły zbierać fundusze na projekty ochrony gatunkowej. Nasz ogród, dzięki Waszej pomocy zebrał 1115, 73 zł. Zbiórka pieniędzy odbyła się na podstawie decyzji 49/2013 wydanej przez Dyrektora Administracji Publicznej.

Zadanie o nazwie „EAZA – Kampania Zwierzęta Azji Południowo-Wschodniej” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 66 037,66 zł netto
Wysokość i forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: Dotacja – 59 433,91 zł netto
www.fos.wroc.pl

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492