Ruszyła II edycja studiów podyplomowych „Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych”

Ruszyła II edycja studiów podyplomowych „Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych”. To jedyne takie studia w Polsce, które prowadzone są na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z największymi w Polsce ogrodami zoologicznymi, także z udziałem pracowników wrocławskiego zoo.

Studia przygotowują słuchaczy do roli profesjonalnych opiekunów zwierząt w zoo. Program opracowano na podstawie projektu European Professional Zookeeper Qualification Framework, który został stworzony przez Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA). Miał on na celu określenie kluczowych kompetencji w zawodzie opiekuna zwierząt w ogrodach zoologicznych w oparciu o doświadczenie innych europejskich krajów. 

Cieszymy się, że także dzięki wrocławskiemu zoo taki kierunek studiów – „Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych”, powstał na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Przeczytasz o nim więcej tutaj:

Czytaj: Zostań opiekunem zwierząt
Zajęcia w Orientarium w Łodzi

Studia przygotowujące do pracy w zoo

Studenci podczas zajęć w Gdyni
Zajęcia we Wrocławiu

Studia zootechniczne, biologiczne, weterynaryjne, czy technika hodowli dostarczają różnorodnej wiedzy na temat zwierząt. 

– Większość naszych opiekunów to osoby o bardzo wysokich kwalifikacjach, z wykształceniem kierunkowym, często wyższym, które jednak nie boją się ciężkiej pracy. Wykonywanie codziennych obowiązków w zoo wymaga dużej wiedzy zoologicznej, ale cenne jest także doświadczenie w tej konkretnej pracy. Studia “opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych” przygotowują absolwentów kierunkowo do pracy w zoo i dają możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych także na terenie naszego ogrodu – opowiada Joanna Kasprzak, Prezes Zarządu ZOO Wrocław.

Wrocławskie zoo miało swój udział w tworzeniu programu studiów, a wśród wykładowców są nasi pracownicy. Dzielą się doświadczeniem i zdradzają szczegóły pracy w zoo “od kuchni”.

– To już druga edycja unikatowych studiów podyplomowych – mówi Marta Zając-Ossowska, Dyrektor Generalna wrocławskiego zoo – bardzo cieszymy się, że program studiów stworzony na bazie projektu EPZQF, przez pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wpisał się w realne potrzeby i udało się uruchomić kolejną edycję. Dla nas to ważny projekt, gdyż nieustannie rekrutujemy opiekunów zwierząt do pracy w ogrodach zoologicznych. Tym bardziej zdobycie dyplomu w ramach tych studiów podyplomowych będzie dla naszych kandydatów dodatkowym atutem, być może decydującym o zatrudnieniu.  Obecnie najbardziej efektywnym kształceniem jest powiązanie wiedzy teoretycznej z wiedzą prezentowaną przez praktyków, w tym przypadku przez wykwalifikowaną kadrę reprezentującą najlepsze polskie ogrody zoologiczne. 

Słuchacze studiów podyplomowych „Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych” zdobywają wiedzę i umiejętności  z zakresu:

• systematyki,

• biologii i ekologii gatunków,

• podstaw profilaktyki weterynaryjnej,

• dobrostanu,

• etologii z elementami szkolenia zwierząt,

• żywienia i rozrodu,

• metod stosowanych w realizowaniu programów hodowlanych,

• optymalizacji warunków utrzymania i opieki nad zwierzętami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

Moduły kształcenia zostały tak dobrane, aby absolwent dysponował najnowocześniejszą wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Istotną kwestią jest rozbudzenie w słuchaczu poczucia odpowiedzialności za powierzone mu zwierzęta, rozwijanie umiejętności świadomej obserwacji zwierząt oraz otwartości i kreatywności w zakresie współpracy ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym ogrodów zoologicznych.

Absolwenci, oprócz dyplomu ukończenia studiów, otrzymują także certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji opiekuna zwierząt w ogrodach zoologicznych zgodnie z europejską ramą kwalifikacji zawodowych opiekuna zwierząt w ogrodzie zoologicznym pod koordynacją Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) oraz pod honorowym patronatem Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Daje to możliwość podjęcia pracy nie tylko w Polsce, ale także za granicami naszego kraju.

Studia podyplomowe prowadzone są na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz w najważniejszych ogrodach zoologicznych w Polsce (Wrocławiu, Warszawie, Łodzi, Chorzowie, Gdańsku, Akwarium Gdyńskim). Najważniejsze informacje na temat studiów można znaleźć na stronie internetowej https://opiekunzwierzat.urk.edu.pl/

Lew

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492

Pantera śnieżna