Startuje Konkurs na Dyrektora Generalnego ZOO Wrocław

Afrykarium z lotu ptaka

6-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem, biegła znajomość języka angielskiego oraz znajomość prawa w zakresie działalności ogrodów zoologicznych i ochrony zwierząt – tego, między innymi, wymaga się od kandydata ubiegającego się o stanowisko Dyrektora Generalnego. Dwuetapowy konkurs rozstrzygnie międzynarodowa komisja składająca się z m.in. wybitnych przyrodników z Polski i Niemiec i Czech.  Kandydaci mają czas na składanie prac konkursowych od 15 maja.

Nowy dyrektor będzie odpowiedzialny przede wszystkim za nadzór nad hodowlą oraz programami ochrony zwierząt. Ochrona gatunkowa jest filarem wrocławskiego ZOO, dlatego nowo wybrany dyrektor – w dobie zmian klimatycznych i zaniku bioróżnorodności – będzie miał bardzo ważną misję.

Zobacz ogłoszenie o konkursie w naszej zakładce Praca

– Ogród zoologiczny to żywy organizm, a wszelkie działania na żywym organizmie muszą być przeanalizowane, przemyślanie i stopniowo wprowadzane z myślą o przyszłości. Wrocławskie ZOO osiągnęło wielki sukces i zdecydowanie wyprzedza w swoim rozwoju inne ogrody zoologiczne w Polsce, ale nie może spocząć na laurach i musi się nadal rozwijać – dlatego wybór dyrektora jest kluczowy dla jego przyszłości – mówi Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, członek Komisji Konkursowej. 

 

Zgodnie z założeniami konkursowymi, dodatkowymi atutami kandydatów będą m.in. wykształcenie wyższe o profilu przyrodniczym – na przykład zootechnika, biologia czy weterynaria.  Mile widziana będzie też udokumentowana współpraca z organizacjami branżowymi, edukacyjnymi i badawczo-rozwojowymi (m.in. EAZA, WAZA, International ZOO Educators Association (IZE). 

 

– Wierzę, że wybór nowego dyrektora będzie ważnym krokiem i wzmocnieniem dla wrocławskiego ZOO. Komisja wybierze najlepszego kandydata –  osobę z wizją na kolejną dekadę, która popchnie rozwój naszego ogrodu. Dlatego oczekujemy autorskich koncepcji, które następnie zostaną ocenione przez komisję konkursową – tłumaczy Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. 

 

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów – głównym wymogiem jest przedstawienie Opracowania planu rozwoju i działalności ZOO na 5 do 10 lat. Do drugiego etapu – rozmów z Komisją Konkursową – przejdą osoby, których autorskie koncepcje będą najwyżej ocenione w pierwszym etapie. 

 

Do obowiązków Dyrektora Generalnego należeć będzie między innymi: 

 

– nadzór nad wydziałami m.in.: fauny morskiej i słodkowodnej, zwierząt terraryjnych, ssaków naczelnych i żywienia zwierząt, ptaków, ssaków drapieżnych, małych ssaków i zieleni, zwierząt kopytnych, edukacji, marketingu, nadzór nad stanowiskiem ds. modernizacji zoo

 

– realizacja zadań związanych z rejestracją, wymianą, transportem zwierząt

 

– realizacja zadań w zakresie chowu i hodowli zwierząt

– realizacja zadań w zakresie prowadzenia badań naukowych mających 

na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem

 

– współpraca z organizacjami zrzeszającymi ogrody zoologiczne m.in. World Association of Zoos and Aquariums, (WAZA), European Association of Zoos and Aquaria (EAZA)

 

Kandydaci mają czas na składanie prac od 15 maja do 22 czerwca. Drugi etap konkursu, czyli rozmowy z kandydatami, został zaplanowany na pierwsze tygodnie lipca. 

 

 

Przyszłość, wizja, inwestycje

 

ZOO dba obecnie o około 10 tysięcy zwierząt, przedstawicieli ponad 1100 gatunków, a ekspozycja w ciągu ostatnich 15 lat powiększyła się ponad dwukrotnie. To plasuje wrocławskie zoo  w światowej czołówce pod względem liczby gatunków, a frekwencja w ubiegłym roku była wyższa niż w poprzednich latach: 1,7 mln zwiedzających, a frekwencja ta, jest drugą najwyższą po rekordowym roku 2015 (w rok po otwarciu Afrykarium).

 

Zwycięska wizja rozwoju nowego dyrektora zostanie włączona do realizowanych obecnie planów. ZOO stale poszerza ofertę i rozbudowuje infrastrukturę. Remontowane są kolejne pawilony, przez co hodowla może być uzupełniana o nowe gatunki zwierząt. Podczas ostatnich 15 lat przeprowadzonych zostało ponad 170 inwestycji, a w tym roku  ZOO nie zwalnia tempa –  realizuje kilkanaście kolejnych. 

Największą tegoroczną inwestycją będzie budowa nowej Lwiarni wraz z częścią dla surykatek. Powstanie nowy pawilon zaprojektowany w stylistyce wioski afrykańskiej, nawiązujący do etnicznych ornamentów i kolorystyki budynku Afrykarium. Koszt realizacji tej inwestycji wyniesie około 7,5 mln zł.

 

Spośród innych inwestycji w ZOO Wrocław na ten rok, można wymienić m.in. budowę zimowiska na wybiegu flamingów. Budynek ten da im schronienie w chłodniejszych miesiącach roku. W planach jest także ocieplenie pawilonu Akwarium w zabytkowej części ogrodu. Ponadto zoo stara się o dofinansowanie jednej z największych inwestycji ostatnich lat – przebudowy zabytkowego pawilonu Terrarium, która wyniesie 75 mln zł. 

 

 

Skład Komisji Konkursowej: 

 

• Christian Kern, Dyrektor Hodowlany Ogrodu Zoologicznego Tierpark w Berlinie

 

• dr Sven Hammer, Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Görlitz

 

• Jan Pluhacek, Dyrektor ds. hodowlanych w Ogrodzie Zoologicznym w Ołomuńcu

 

• Andrzej Kruszewicz, Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

 

• prof. Jarosław Bosy, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

• dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr, Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego

 

• Katarzyna Szymczak-Pomianowska, Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia

 

• Maria Michułka, Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia

 

• Tomasz Herba, Specjalista ds. kadr i płac w ZOO Wrocław

 

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492

Pantera śnieżna