Zmarł dr Ryszard Bielawski – nestor herpetologii

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dr Ryszarda Bielawskiego

wieloletnią działalnością naukową i hodowlaną związanego z Ogrodem Zoologicznym we Wrocławiu.


Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, magister filozofii i doktor nauk zoologicznych.  W latach 1948–1978 pracował w Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk i jako entomolog, uczestniczył w wyprawach naukowych  do Chin, Indii,  Korei i Mongolii, badając tamtejszą faunę.  


Autor 74 prac naukowych. Zgromadził kolekcję okazów biedronkowatych z całego świata. Znajduje się ona obecnie w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Jego imieniem nazwano wiele gatunków owadów z różnych rzędów. 


Po 30 latach pracy w Polskiej Akademii Nauki postanowił poświęcić się swojej pasji, jaką była herpetologia.


Przez kolejne 20 lat  (1979 do 1995) kierował Terrarium w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu. To jego staraniem ZOO we Wrocławiu zgromadziło jedną z największych i najbardziej wartościowych kolekcji gadów i płazów, podziwianą przez zoologów z całego świata.  Jego osiągnięcia w zakresie chowu i hodowli rzadkich i zagrożonych gatunków są nie do przecenienia. Swoim doświadczeniem dzielił się z całym światowym środowiskiem herpetologicznym.  


Był konsultantem naukowym w ogrodach zoologicznych Polski, nauczycielem, mentorem i wzorem dla całych pokoleń współczesnych zoologów.  W roku 1995 przeszedł na emeryturę, pracując jednak nadal do roku 1997. Aż do ostatniej chwili często odwiedzał „swoje” ZOO.


W 1985 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.


Był postacią świetlaną, prawą, wrażliwą i szlachetną.


Będzie nam go bardzo brakowało.


Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Koledzy z Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492

Pantera śnieżna