Trening medyczny rekinów. Jak wygląda trenowanie ryb?

trening medyczny rekinów

Ważnym elementem rozwoju zwierząt w zoo jest trening medyczny, czyli stymulowanie zwierząt do wykonywania ćwiczeń odpowiadających ich aktywności w naturze i pomocnych przy opiece nad nimi. Zwierzęta nauczone pewnych zachowań i wykonywania poleceń opiekunów, dają się badać, oglądać, czy też ważyć. Wprowadzanie treningu medycznego jest ważne zwłaszcza u młodych osobników, bo najłatwiej kształtować nawyki właśnie […]