Mały żubr w ZOO Wrocław

młody żubr

W ZOO Wrocław urodził się mały żubr, a właściwie żubrzyca, Porzeczka. Jej przyjście na świat cieszy tym bardziej, że żubry są przykładem gatunku, który został uratowany od wyginięcia jedynie dzięki hodowli w ogrodach zoologicznych. Pokazuje to, jak ważna jest rola zoo w ochronie gatunkowej i odtwarzaniu populacji zwierząt na skraju wymarcia. W podobnej sytuacji jak […]