Arui libijskie

Ammotragus lervia fassini

biały pasek

Status wg IUCN Red List

narażony na wyginięcie
Znak zapytania - grafika

Czy wiesz, że....

Arui naturalnie występuje w Afryce Północnej. Do Europy zostało wprowadzone pod koniec XIX wieku. Około 1900 roku pierwsze arui zostały przetransportowane do Stanów Zjednoczonych, aby stworzyć populację w ogrodach zoologicznych.

Jak wygląda arui libijskie?

Arui jest koloru płowobrązowego, choć zauważalna jest zmienność odcienie barw w zależności od podgatunku. Unikalną cechą arui jest grzywa, która rozciąga się od podgardla, przez przód szyi aż do klatki piersiowej. Następnie ciągnie się w dół przednich kończyn. U arui widoczny jest dymorfizm płciowy. Masa ciała samca dochodzi do 145 kg, natomiast samicy do 65 kg. U obu płci występują zakrzywione do tyłu rogi. 

Gdzie występuje arui libijskie?

Gatunek arui był szeroko rozpowszechniony na nierównym i górzystym terenie, od pustyń i półpustyń po otwarte lasy Afryki Północnej.  Jednak zasięg jego występowania uległ znacznemu spadkowi z powodu kłusownictwa i konkurencji ze strony zwierząt domowych. Obecnie klasyfikuje się 6 podgatunków arui, w tym arui libijskie, które występuje tylko w Tunezji i w Libii. 

do 0 kg

masa ciała

0 dni

ciąża

0

średnia ilość potomstwa

do 0 lat

długość życia w naturze

Jak zachowuje się arui libijskie?

Arui jest dobrze przystosowane do suchego klimatu. Może przetrwać długie okresy, bez dostępu do świeżej wody. Sezon rozrodczy u arui jest stosunkowo długi i trwa przeciętnie od września do listopada. Po trwającej 160 dni ciąży, między marcem a majem rodzi się z reguły jedno młode (rzadziej dwójka). Zaobserwowano też narodziny dopiero w listopadzie. 

Czym żywi się arui libijskie?

Arui jest roślinożerne. Żywi się różnorodną roślinnością, taką jak trawy, pędy i krzewy. Zmienność sezonowa odgrywa ważna role w składzie diety. Zimą trawa stanowi większość przyjmowanego pokarmu. Natomiast przez pozostałą część roku częstszym pożywieniem są krzewy.

Zagrożenia i ochrona arui libijskiego

Głównym zagrożeniem dla arui są kłusownictwo i niszczenie siedlisk, głównie w wyniku wypasu zwierząt gospodarskich, zbierania drewna opałowego oraz suszy oraz pustynnienia. 

W Tunezji arui jest prawnie chronione od 1966 roku. Występuje prawdopodobnie na terenach chronionych, w rezerwatach i kilku obszarach górskich, takich jak Park Narodowy Chambi. Populacja jest rozdrobiona. W Tunezji głównymi zagrożeniami dla arui są kłusownictwo oraz utrata siedlisk spowodowana nadmiernym wypasem zwierząt gospodarskich. Niekorzystny wpływ ma także przedłużająca się susza. Opracowano narodową strategię ochrony arui na lata 2018-2027 r.

Nie wiadomo czy w Libii arui są prawnie chronione. Prawdopodobnie występują na terenie niektórych rezerwatów przyrody. Potrzebne są badania populacji w celu określenia jej aktualnego rozmieszczenia.

W celu podjęcia właściwej ochrony gatunku arui, konieczne jest przeprowadzenie dokładnej i kompleksowej analizy genetycznej sześciu uznanych podgatunków. 

Arui wymieniony jest w Załączniku II CITES. 

Jak ZOO Wrocław pomaga arui libijskie?

Misją ZOO Wrocław jest prowadzenie działań edukacyjnych i ochrona zagrożonych gatunków. Realizuje ją na swoim terenie, ale również poza nim. W ramach ochrony gatunkowej na terenie zoo prowadzona jest hodowla zachowawcza gatunków zagrożonych wyginięciem lub tych, które wyginęły w naturze. To też zoo, które najbardziej angażuje się w ratowanie zwierząt w środowisku naturalnym. Odwiedzając wrocławskie zoo, a zwłaszcza wybierając bilet wstępu „ZOO NA RATUNEK”, zwiedzający pomagają ocalić liczne gatunki zwierząt.

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492

Pantera śnieżna