jeżozwierz indyjski

 Hystrix indica

biały pasek

Status wg IUCN Red List

niskie ryzyko wyginięcia
jeżozwierz indyjski
Znak zapytania - grafika

Czy wiesz, że....

Jeżozwierz indyjski ma wiele warstw kolców. Pod dłuższymi cieńszymi kolcami, znajduje się warstwa krótszych i grubszych.

Jak wygląda jeżozwierz indyjski?

Prowadzi nocny tryb życia, więc dni spędza w norach, które sam kopie.

Jak na gryzonie, osiągają dość duże rozmiary – średnia długość ciała dorosłego osobnika to 80-90 cm, ogona 10 cm, zaś masa ciała sięga nawet 18 kg. Ma krępą budowę ciała, krótkie kończyny, a stopy szerokie zakończone ostrymi pazurami. U tego gatunku ciało ma kolor brunatny, a włosy wierzchniej części, przekształcone w kolce o długości do 30 cm, przechodzą z brunatnego lub czarnego w biały. Ogon pokryty jest krótszymi kolcami, wśród nich są też dłuższe, puste, grzechoczące, które służą do odstraszania potencjalnych drapieżników. 

Gdzie występuje jeżozwierz indyjski?

Gatunek ten zamieszkuje w naturze południowo-zachodnią Azję. 

Jeżozwierz indyjski to gatunek, który dobrze przystosowuje się do różnych środowisk. Można go spotkać w zaroślach, na łąkach, w lasach, jednak najchętniej wybiera skaliste zbocza gór. W Himalajach można go spotkać na wysokości do 2400 m.

do 0 kg

masa ciała

do 0 cm

długość ciała całkowita

0 dni

ciąża

do 0 lat

długość życia

Jak zachowuje się jeżozwierz indyjski?

Jeżozwierze to bardzo ciekawe zwierzęta. Klasyfikuje się 15 gatunków, które zamieszkują Europę, Afrykę i Azję.

Cechą charakterystyczną tych gryzoni są kolce, które powstały na skutek przekształcenia się sierści. Stanowią one bardzo skuteczny system obronny, przed którym największe drapieżniki mają respekt. Kiedy jeżozwierz czuje się bezpieczny kolce leżą wzdłuż jego ciała i jeśli ktoś jest odważny można go spróbować pogłaskać. W chwili niebezpieczeństwa broń zostaje użyta – jeżozwierz odwraca się tyłem, stawia kolce do góry, grzechocze nimi odstraszając napastnika i kiedy to nie skutkuje, atakuje tyłem lub bokiem ciała. Atak, jeśli jest skuteczny, to jest bardzo bolesny dla ofiary. Kolce są ostre na końcach, więc łatwo wchodzą w ciało. Dodatkowo na ich końcach znajdują się ząbki lub małe harpuny, które uniemożliwiają jego wyjęcie, więc zostaje w ciele ofiary. Rany tego typu, nawet jeśli kolec uda się usunąć z ciała, bardzo długo się goją. Dlatego na jeżozwierze nie polują nawet duże koty, a jeśli to robią, to rzadko i przypłacają to czasem nawet życiem. Na szczęście, dla jeżozwierzy, kolce szybko odrastają. Jak to się dzieje, że jeżozwierze nie mają kłopotów z noszeniem takiej zbroi na sobie? Otóż kolce są w środku puste, więc lekkie i różnej długości, co ułatwia skuteczny atak.

Jeżozwierze wyróżnia dość ciekawy rytuał godowy. Najpierw samiec wykopuje ogromną norę, której wielkość ma zaimponować samicy. Następnie przechadza się przed samicą i potrząsa kolcami prezentując się z jak najlepszej strony, a przy okazji spryskuje samicę moczem, czyli swoimi perfumami. Jeśli samicę takie zabiegi przekonują, to wywija ogon i zasalania swoje kolce, by nie zranić samca podczas kopulacji. Młode rodzą się raz w roku – od jednego do czterech, po dość krótkiej, bo po około 150 dniach ciąży. Przychodzą na świat z otwartymi oczami oraz miękkimi kolcami, które twardnieją w ciągu kilku tygodni.

W środowisku naturalnym średnia długość życia wynosi do 7 lat, natomiast w ogrodach zoologicznych jest to nawet 27 lat.

Czym żywi się jeżozwierz indyjski?

Żywi się głównie pokarmem roślinnym np. owocami, korzonkami i zbożem. W poszukiwaniu niezbędnych minerałów (np. wapnia), swoją dietę uzupełniają żując kości.

Zagrożenia i ochrona jeżozwierza indyjskiego

Gatunek ten uważany jest za powszechny w środowisku naturalnym, ale IUCN zwraca uwagę na stały spadek liczebności populacji dorosłych osobników oraz skrajne wahania subpopulacji.

To pokazuje, że sytuacja jeżozwierzy indyjskich zmienia się i wkrótce mogą zostać uznane za zagrożone wyginięciem. Dlatego zaleca dalsze badania. Głównym zagrożeniem dla nich jest rozwój cywilizacji, czyli zanik siedlisk oraz polowania, ponieważ ich mięso jest cenione na lokalnym rynku.

Jak ZOO Wrocław pomaga jeżozwierzowi indyjskiemu?

Misją ZOO Wrocław jest prowadzenie działań edukacyjnych i ochrona zagrożonych gatunków. Realizuje ją na swoim terenie, ale również poza nim. 

W ramach ochrony gatunkowej na terenie zoo prowadzona jest hodowla zachowawcza gatunków zagrożonych wyginięciem lub tych, które wyginęły w naturze. W 2021r. na świat w ZOO Wrocław przyszły małe jeżozwierze indyjskie. 

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492

Pantera śnieżna