Zabytkowa Ptaszarnia z nowoczesnymi rozwiązaniami

zabytek zadbany ptaszarnia

Dziś, we wrocławskim zoo, otwarto oficjalnie Ptaszarnię. To jeden z najstarszych i najpiękniejszych budynków na terenie ogrodu. Dzięki wsparciu środków z funduszu RPO WD zabytek odzyskał dawny blask i zyskał nowoczesne udogodnienia, a dzięki dofinansowaniu z WFOŚIGW we Wrocławiu powstała bardzo ciekawa oprawa edukacyjna. W pawilonie można od dziś obserwować rzadkie i zagrożone ptaki z Azji Południowo Wschodniej, Ameryki Południowej oraz Nowej Gwinei.

Ara szafirowa, papużka ostrosterna, szpak balijski, amazonka pąsowa, czy sójkowiec białoczuby, to jedne z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków na świecie, które właśnie otrzymały nowy dom. Zamieszkały w wyremontowanym pawilonie Ptaszarni we wrocławskim zoo, wraz z innymi rzadkimi gatunkami z Afryki, Ameryki Południowej i Nowej Gwinei. Uroczystego otwarcia dokonał Prezydent Wrocławia – Pan Jacek Sutryk, Prezes ZOO Wrocław – Pan Radosław Ratajszczak i Wiceprezeska – Joanna Kasprzak. Obecni byli przedstawiciele m.in. Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z Dyrektorem – Panem Jackiem Ilnickim, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z Prezesem – Panem Łukaszem Kasztelowiczem oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu – Pani dr nauk wet. Moniką Kotowicz, a także Projektant, Wykonawca oraz media.

Ptaszarnia dumą wrocławskiego zoo

Przed otwarciem, jako pierwszy, głos zabrał Prezydent Wrocławia – Jacek Sutryk, jako przedstawiciel właściciela zoo, czyli Gminy Wrocław.

– Z dumą mówię o tym, że pod zarządem Pana Radosława Ratajszczaka nasze zoo stało się nie tylko jedną z największych atrakcji turystycznych w Polsce, ale jest również w czołówce światowej. Mamy przecież grubo ponad 10 tysięcy zwierząt z ponad 1 100 gatunków. Nasze zoo jest jednym z symboli miasta i magnesem ściągającym do Wrocławia turystów. Tak spektakularny efekt nie byłby możliwy bez inwestycji, a tych w ostatnich 14 latach było w zoo ponad dwieście. Wszystkie służą nie tylko modernizacji ogrodu i podniesieniu atrakcyjności dla zwiedzających, ale przede wszystkim służą zwierzętom. Lemury katta i okapi, rysie i nosorożce indyjskie, pantery śnieżne i mgliste – to tylko niektóre z zagrożonych wyginięciem gatunków, które dostały „nowy dom”. Dziś otwieramy, po remoncie, pawilon Ptaszarni dla rzadkich i egzotycznych gatunków ptaków. Wierzę, że także to miejsce stanie się nie tylko kolejnym, ważnym punktem odwiedzin dla miłośników zwierząt czy architektury, ale również ponownie usłyszymy tu ćwierk piskląt oznaczający, że kolejne gatunki uda się uratować przed wymarciem.

Tuż przed przecięciem wstęgi prezes zoo, Radosław Ratajczak powiedział:

– Wrocławskie zoo to spółka samofinansująca, która swoje zyski przeznacza na inwestycje. Celem tych inwestycji jest podnoszenie atrakcyjności zoo dla zwiedzających, dobrostanu zwierząt oraz szeroko pojęta edukacja przyrodnicza. W ten sposób realizujemy naszą misję, czyli ratowanie zagrożonych wyginięciem w naturze gatunków zwierząt. Tak też jest w tym przypadku. Dzięki wsparciu funduszy RPO WD oraz WFOŚIGW dziś oddajemy pięknie wyremontowany, zabytkowy budynek naszpikowany nowoczesnymi rozwiązaniami. Dzięki  nim zwierzęta będą żyły w zbliżonych warunkach do naturalnych, a zwiedzający będą mieli okazję je obserwować. Również będą mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących mieszkańców Ptaszarni i generalnie ptaków.

Bezpieczna ostoja dla wielu gatunków ptaków

Remont 132 letniego budynku, o powierzchni 1,1 tys. mkw kosztował 6,8 mln zł. Z tej kwoty 2,6 mln zł zoo pozyskało z funduszy RPO WD, a 170 tys. zł z FOŚiGW we Wrocławiu. Środki unijne wykorzystane zostały na poprawę efektywności energetycznej oraz oprawę edukacyjną.

Dotychczas, w Ptaszarni mieszkało około 60 gatunków ptaków, w 38 wolierach zewnętrznych i wewnętrznych. Po remoncie powstały cztery wielogatunkowe woliery oraz sześć jednogatunkowych, „prywatnych apartamentów”, które można łączyć. W tych ostatnich zamieszkają najrzadsze i najbardziej zagrożone gatunki. Jednymi z takich lokatorów są dzioborożce palawańskie, które już przystąpiły do lęgów – samica zamurowała się w nowym gnieździe. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to pierwszymi pisklętami, tu wyklutymi będą jedne z najrzadszych, najbardziej zagrożonych i najmniej poznanych gatunków ptaków na świecie.

Na początek zamieszkało to nieco ponad 20 gatunków ptaków pochodzących z Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Południowej i Nowej Gwinei. Poza gatunkami, które mieszkały tu przed remontem, pojawiły się również nowe.

Ptaszarnia jest już dostępna dla zwiedzających codziennie od 09:00. Jednak najpierw ptaki muszą się przyzwyczaić do ludzi, więc godziny otwarcia będą na początku krótsze i stopniowo wydłużane. Na początek, do 13 czerwca, do godziny 12:00, następnie do 20. czerwca do 15:00 i od 28. czerwca do 18:00 w dni powszednie, a do 19:00 w weekendy.

W planach zoo jest budowa wolier zewnętrznych, z których będą mogli korzystać lokatorzy „prywatnych apartamentów” i gdzie znajdą też swoje miejsce inne, rzadkie gatunki.

ptaszarnia otwarcie
ptaszarnia otwarcie
ptaszarnia otwarcie
ptaszarnia wnętrze
zabytek zadbany ptaszarnia

Nowości w Ptaszarni:

 • TECHNIKALIA:
  • cały budynek jest zautomatyzowany – temperatura, wilgotność czy oświetlenie sterowane są wg. programu, który może być dostosowywany do potrzeb ptasich lokatorów,
  • budynek został przystosowany dla osób z dysfunkcjami ruchowymi – posiada podnośnik (windę),
  • poza tradycyjnym monitoringiem istnieje możliwość instalowania mobilnych kamer w poszczególnych wolierach, do celów hodowlanych,
  • zamontowano dwa monitory – jeden pozwala na żywo „podglądać” życie w wolierach, drugi służy celom edukacyjnym – pokazuje cykl rozwoju kurczaka kury domowej,
 • EKO:
  • zamontowano panele słoneczne na dachu – pawilon nie tylko zyskał własne zasilanie, ale istnieje możliwość przekazywania nadwyżek energii na inne potrzeby zoo (do innych budynków),
  • powstał zielony dach, na byłej kotłowni (po prawej stronie od wejścia głównego),
  • deszczówka została poprowadzona tak, by spływać do wolier zewnętrznych (powstaną w kolejnym etapie),
 • HODOWLA:
  • w czterech wolierach wielogatunkowych zainstalowano deszczownice, które raz dziennie imitują opady w lasach deszczowych,
  • w wolierze z gatunkami południowoamerykańskimi powstał wodospad, gwarantujący odpowiednią wilgotność,
  • temperatura wewnątrz budynku nie spada poniżej 20 stop. C,
  • opiekunowie mogą montować kamery w wolierach, np. nad gniazdami lub w budkach lęgowych i przez komórkę monitorować proces znoszenia, wysiadywania, wykluwania i odchowywania piskląt.

PROJEKT RPO WD

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa projektu: Termomodernizacja i przebudowa budynku Ptaszarni z zastosowaniem nowoczesnych technologii OZE i zachowaniem zabytkowego charakteru budynku”

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Ptaszarni we wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym. Projekt przyczynia się do realizacji celów strategicznych zakładanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Wrocławia.

Charakterystyka budynku:

 • powierzchnia zabudowy istniejącego budynku: 1 109,03 m2,
 • powierzchnia zabudowy istniejącego węzła cieplnego: 36,08 m2,
 • kubatura: 4 960,22 m3,
 • powierzchnia użytkowa budynku ptaszarni: 947,73 m2,
 • liczba kondygnacji nadziemnych: 1.

Założenia architektoniczne

Wartość inwestycji: 6 824 050,78 zł brutto.

Wartość dofinansowania RPO WD: 2 613 599,74 zł brutto.

Okres realizacji: 2016-11-18 do 2020-11-10 r.

Planowane efekty:

 • poprawa stanu środowiska naturalnego w efekcie ograniczenia zużycia energii i emisji CO2
 • dostosowanie budynku ptaszarni do aktualnych przepisów techniczno-budowlanych;
 • dostosowanie budynku ptaszarni do potrzeb osób z dysfunkcjami;
 • wzrost poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
 • obniżenie kosztów funkcjonowania budynku Ptaszarni;
 • poprawa warunków użytkowania budynku ptaszarni;
 • wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie zarządzania energią oraz ekologii.

PROJEKT WFOŚiGW

WFOŚiGW we Wrocławiu

Nazwa projektu: Oprawa edukacyjna zabytkowego pawilonu Ptaszarni w Zoo Wrocław (Priorytet nr 5 Edukacja Ekologiczna).

Cele projektu:

Wyposażenie pawilonu Ptaszarni w celu kształtowania prawidłowych postaw ekologicznych poprzez edukację ekologiczną.

Wartość inwestycji: 136.635,06 zł.

Wartość dofinansowania WFOŚiGW: 68.317,53 zł.

Okres realizacji: 01.12.2020 r. – 01.06.2022 r.

Zadania:

 • zainstalowanie/ umieszczenie w pawilonie Ptaszarni w ZOO Wrocław 137 elementów infrastruktury edukacyjnej obejmujących min. inkubator demonstracyjny, replikę szkieletu dodo, animację 3D, 6 murali, tablicę multimedialną,
 • zakup 100 budek lęgowych do samodzielnego montażu dla uczestników gry terenowej dla około 100 osób
 • realizacja programu edukacji ekologicznej poprzez zajęcia edukacyjne dla minimum 3 000 osób.

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492

Pantera śnieżna