Powrót do natury

disney ize

“Back to Nature” – drugi w serii projekt ZOO Wrocław, który zyskał dofinansowanie The Disney Conservation Fund.

Celem projektu jest zaangażowanie dzieci i ich rodzin w odkrywanie otaczającej ich lokalnej przyrody, a także pokazanie możliwości spędzania czasu wolnego na łonie natury. Założono więc realizację cyklu czterech wyjątkowych warsztatów edukacyjnych  dla dzieci w wieku 9-12 lat. Spotkania  odbywały się w różnych miejscach i były poświęcone różnym tematom. Pierwsze z nich to bliskie spotkania z płazami, które mieszkają na terenie miasta Wrocławia. Uczestnicy dowiedzieli się o płazich zwyczajach i ich potrzebach. Poznali także ich zagrożenia by móc im przeciwdziałać.  Płazy wyświadczają ludziom „usługę” eliminując uciążliwe owady i inne bezkręgowce, dlatego warto je chronić. Uczestnicy projektu otrzymali także informację, w jaki sposób wspierać inne projekty ratujące płazie siedliska. Kolejne spotkanie było poświęcone nocnemu życiu płazów we Wrocławiu. Dwa następne miały charakter wycieczek – do Złotego Stoku i Wojsławic. Projekt zakłada współpracę dzieci z ich rodzinami. Wsparcie rodzin będzie konieczne do wykonywania zadań w terenie, dokumentowania osiągnięć i efektów podejmowanych działań.

 

Udział w projekcie ma uwrażliwić uczestników na problemy ochrony przyrody i kształtować zachowania pro-ekologiczne. Ma się do tego przyczynić nowa, praktyczna wiedza zdobyta przez dzieci, którą będą mogły dzielić się nią z rodziną i znajomymi.

Projekt był realizowany od marca do czerwca 2018 roku.

O projekcie

Back to Nature – breaking barriers between city dwellers and wildlife to drugi w serii projekt prowadzony przez ZOO Wrocław. Celem głównym jest zaangażowanie dzieci i ich rodzin w odkrywanie i poznawanie otaczającej ich przyrody, oraz pokazanie możliwości spędzania czasu wolnego na łonie natury. Celami dodatkowymi są:

  • uwrażliwienie słuchaczy na problemy ochrony przyrody i środowiska poprzez kształtowanie zachowań pro-ekologicznych,
  • zdobycie przez dzieci nowej, praktycznej wiedzy, tak by mogły poprzez samodzielne gromadzenie doświadczeń, dzielić się nimi ze swoimi rówieśnikami,

Ideą jest, aby poprzez spotkania w kameralnym gronie połączyć interakcję z lokalną przyrodą wraz z zabawą i zacieśnianiem więzi emocjonalnych pomiędzy dziećmi a ich rodzinami.

Projekt zakłada multisensoryczny kontakt z naturą poprzez obcowanie z żywymi zwierzętami i roślinami a także zapoznawanie się ze śladami i tropami zwierząt, rozpoznawanie ich dźwięków, samodzielne obserwacje, zapoznanie się z lokalnymi gatunkami roślin. Celem zadań w poszczególnych blokach będzie także zwrócenie uwagi na rolę i korzyści z bioróżnorodności. Oswojenie z otaczającą przyrodą, obalanie stereotypów i przełamywanie barier.

Projekt został podzielony na 4 spotkania:

  • Blok I, marzec 2018, temat przewodni: „Płazy w dzień”, lokalizacja: Wrocław.
  • Blok II, marzec 2018, temat przewodni: „Płazy nocą”, lokalizacja: Wrocław.
  • Blok III, maj 2018, temat przewodni: „Salamandry w Złotym Stoku”, lokalizacja: Złoty Stok.
  • Blok IV, czerwiec 2018, temat przewodni: „Arboretum Wojsławice”, lokalizacja: Wojsławice.

Grupa docelowa

Grupa docelowa – dzieci ze szkoły podstawowej, z klas IV – VI (odpowiada to przedziałowi wiekowemu 9-11 lat) z opcją rozszerzenia o klasy VII (wiek 12 lat) i ich rodziny (w tym starsze i młodsze rodzeństwo). Dzieci pochodziły z placówek publicznych, aby projektu nie kierować do grupy najzamożniejszej, z której dzieci przeważnie trafiają do szkół prywatnych. Zależy nam, aby z projektu skorzystały przede wszystkim dzieci, które nie mają zbyt dużego wyboru spośród autorskich projektów oferujących edukację ekologiczną na innowacyjnym poziomie.

Pochodzenie odbiorców – miasto Wrocław.

Dofinansowanie

POWRÓT DO NATURY (“Back to Nature – breaking barriers between city dwellers and wildlife, vol.2”) to drugi w serii projekt ZOO Wrocław, który zyskał dofinansowanie w wysokości 12 000 CHF z The Disney Conservation Fund.

Pochodzenie odbiorców – miasto Wrocław.

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492

Pantera śnieżna