Zawodowe staże zagraniczne

Logo DG Edukacja i kultura program Leonardo da Vinci

Cele projektu

Celem projektu było odbycie dwutygodniowych, zawodowych praktyk zagranicznych przez pracowników ZOO WROCŁAW w europejskich ogrodach zoologicznych, z którymi zoo współpracuje od lat, i które zrzeszone są w organizacji EAZA (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i  Akwariów). Liczba partnerów została dobrana z myślą o zapewnieniu jak najlepszych warunków stażowych dla naszych pracowników. W projekt zaangażowanych zostało 10 ogrodów zoologicznych z 5 krajów europejskich: Anglia (ZOO w Chester, Bristolu i Londynie), Czechy (ZOO w Pradze, Pilznie i Ostrawie), Niemcy (ZOO w Lipsku i Munster), Holandia (ZOO w Rotterdamie), Dania (ZOO w Kopenhadze).

 

W ramach projektu zorganizowano staże zagraniczne dla 41 pracowników ZOO WROCŁAW. Z wyjazdu skorzystało 29 opiekunów zwierząt z poszczególnych działów (Sekcja Ptaków i Ssaków Drapieżnych – 6 osoby, Sekcja Ssaków Naczelnych i Żywienia  – 4 osoby, Zwierząt Kopytnych– 10 osób, Akwarium – 3 osób, Terrarium – 4 osób, , Sekcja Małych Ssaków i Zieleni   – 3  osoby), 6 kierowników sekcji hodowlanych, 3 pracowników Sekcji Marketingu i Edukacji, 1 lekarza weterynarii.

21 pracowników wyjechało na staż do czeskich ogrodów (Praha ZOO – 6 osób, Ostrava ZOO – 6 osób, Pilzen ZOO – 9 osób), 9 do angielskich (Bristol ZOO – 4 osoby, Chester ZOO – 4 osoby , London ZOO – 1 osoba), 4 do niemieckich (Leipzig ZOO – 2 osoby, Munster ZOO – 2 osoby), 3 osoby odbyły staż w zoo w Rotterdamie oraz 4 w zoo w Kopenhadze.

Logo DG Edukacja i kultura program Leonardo da Vinci

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji pracowników ZOO WROCŁAW poprzez zdobycie  doświadczenia zawodowego w nowym środowisku pracy, co przyczyniło się do lepszego funkcjonowania spółki w kontekście hodowli zwierząt, działań edukacyjnych i marketingowych. Specyfika branży wymusza ciągłe doskonalenie i wymianę doświadczeń między ogrodami zoologicznymi. Europejskie ogrody, zaangażowane w projekt, zostały tak wybrane, aby stażyści w pełni zrealizowali założenia projektu. Rezultatem  jest nie tylko podniesienie jakości funkcjonowania ZOO WROCŁAW, ale również rozwój osobisty pracowników. Po powrocie ze stażu wszyscy  z entuzjazmem dzielili się swoimi przeżyciami i doświadczeniami, ich samoocena wyraźnie wzrosła, nauczyli się funkcjonować w środowisku międzynarodowym, a podpatrzone rozwiązania chętnie wdrażają w codziennej pracy. Przed wyjazdem na staż każda osoba brała udział w intensywnym kursie językowym (41 godzin zegarowych) przeprowadzonym przez firmę YELLOW. Zorganizowano 3 rodzaje kursów w zależności od kraju docelowego: kurs języka angielskiego, kurs języka niemieckiego oraz kurs języka angielskiego z elementami języka czeskiego. Ułatwiło to w istotny sposób przełamanie barier językowych i kulturowych. Każda osoba otrzymała następujące certyfikaty: zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie, certyfikat ukończenia stażu, certyfikat ukończenia kursu językowego oraz Europass Mobilność. Wszystkie wymienione aspekty uczyniły praktykę zagraniczną bardzo wartościowym doświadczeniem dla uczestników i wyjątkową szansą na podniesienie kwalifikacji.

Czas trwania projektu: lipiec 2012 – sierpień 2013.

Wartość projektu: 83 954 EUR.

Marta Zając-Ossowska – Koordynator projektu/Kierownik Sekcji Marketingu i Edukacji.

Projekt został całkowicie sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – program sektorowy Leonardo da Vinci.

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492

Pantera śnieżna