ZOO Wroclaw Remont Ptaszarni

Witamy na stronie Wrocławskiego Zoo!

Godziny otwarciaKUP BILETPrzekaż darowiznę Language:
Odwiedź:

Remont Ptaszarni

Remont Ptaszarni

Ruszył remont zabytkowego pawilonu Ptaszarni dzięki dofinansowaniu z RPO WD

RPO logotyp
Projekt pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku Ptaszarni z zastosowaniem nowoczesnych technologii OZE i zachowaniem zabytkowego charakteru budynku” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ptaszarnia, charakteryzuje się obecnie dużymi stratami ciepła i zużycia energii, w skutek niedocieplenia przegród. Ponadto jego funkcja hodowlano-ekspozycyjna rodzi zwiększone zapotrzebowanie na energię (cieplną i elektryczną). Stąd potrzeba instalacji systemów fotowoltaicznych, izolacji ścian oraz stolarki okiennej i drzwiowej, a także wprowadzenia systemów regulacji zużycia energii.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Ptaszarni we wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym. Projekt przyczynia się do realizacji celów strategicznych zakładanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Wrocławia.

Planowane efekty:

  • poprawa stanu środowiska naturalnego w efekcie ograniczenia zużycia energii i emisji CO2
  • dostosowanie budynku ptaszarni do aktualnych przepisów techniczno-budowlanych;
  • dostosowanie budynku ptaszarni do potrzeb osób z dysfunkcjami;
  • wzrost poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
  • obniżenie kosztów funkcjonowania budynku ptaszarni;
  • poprawa warunków użytkowania budynku ptaszarni
  • wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie zarządzania energią oraz ekologii

Wartość projektu: 6 824 050,78 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 613 599,74 PLN


W przedwojennej części ZOO leży pawilon, gdzie eksponowane są liczne gatunki ptaków, głównie egzotyczne. Dodatkowo w wolierach zewnętrznych prezentowane jest między innymi ptactwo wodne, kuraki a w największej z nich majestatyczne: orzeł przedni i orłan.

Wnętrze pawilonu rozbrzmiewa odgłosami papug, spośród których jedyną w Polsce i najcenniejszą w kolekcji jest ara szafirowa  - krytycznie zagrożona wyginięciem. Jeśli zachowamy spokój, to może uda się podpatrzeć wyjątkowo płochliwą słonecznicę, która dopiero kiedy rozłoży skrzydła prezentuje wspaniały wzór, jaki układa się z jej piór.

W sierpniu 2016 roku ruszył remont dachu, a w planach jest również zmiana przestrzeni wewnątrz pawilonu. Odtworzony zostanie m. in. zabytkowy układ słupów oraz inne detale architektoniczne. W miejsce kilkunastu wolier powstaną trzy, z których dwie o powierzchni ponad 100 m2 i jedna około 40 m2. Po zakończeniu prac powstaną wielogatunkowe ekspozycje, wśród których będzie można podziwiać ptaki m. in. z Azji Płd.-Wsch., Ameryki Płd. oraz Nowej Gwinei.


Ptaszarnia - wnętrze przed remontem Ptaszarnia - wnętrze przed remontem 

Ptaszarnia w trakcie remontu dachu Ptaszarnia w trakcie remontu dachu Ptaszarnia w trakcie remontu dachu

Wizualizacje - Ptaszarnia po remoncie:
Ptaszarnia po remocie Ptaszarnia po remocie Ptaszarnia po remocie
Ptaszarnia po remocie Ptaszarnia po remocie

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we WrocławiuNowo wyremontowany pawilon Ptaszarni będzie wyposażony w oprawę edukacyjną.

ZOO Wrocław realizuje projekt pod nazwą „Oprawa edukacyjna zabytkowego pawilonu Ptaszarni w Zoo Wrocław” w ramach priorytetu nr 5 Edukacja Ekologiczna”. Projekt ten jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i zakłada wyposażenie pawilonu Ptaszarni w elementy edukacyjne.

Fundusz udziela dotacji w kwocie 68.317,53 zł. Całkowity, planowany koszt netto realizacji zadania wynosi 136.635,06 zł.
Realizację zadania zaplanowano w okresie od 01.12.2020r. do 01.06.2022r.

Kluczowym celem zadania jest kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych poprzez edukację ekologiczną.
Projekt polega na:
- zainstalowaniu / umieszczeniu w pawilonie Ptaszarni w ZOO Wrocław: 137 elementów infrastruktury edukacyjnej obejmujących min. inkubator demonstracyjnego, replikę szkieletu dodo, animację 3D, 6  murali, tablicę multimedialną
- zakupie 100 budek lęgowych do samodzielnego montażu dla uczestników  gry terenowej

W ramach zadania zoo realizuje program edukacji ekologicznej i zajęcia edukacyjne dla minimum 3000 osób.
Uroczyste otwarcie Ptaszarni odbyło się 7 czerwca 2021 roku.
WRÓĆ

Partnerzy

Bootstrap Slider