ZOO Wroclaw Regulacja przepływu starorzecza Odry

Witamy na stronie Wrocławskiego Zoo!

Godziny otwarciaKUP BILETPrzekaż darowiznę Language:
Odwiedź:

Regulacja przepływu starorzecza Odry

Regulacja przepływu starorzecza Odry

Projekt dofinansowany z budżetu RPO WD 2014-2020

ZOO Wrocław, dzięki dofinansowaniu z RPO WD, zrealizuje projekt, który zwiększy bezpieczeństwo ZOO Wrocław i Wielkiej Wyspy przed powodzią oraz wzbogaci bioróżnorodność dzięki nasadzeniom rodzimych gatunków roślin.

RPO WD 2020 - logotypy

Zmiany klimatyczne w Polsce objawiają się coraz częściej m.in. występującym niekorzystnym rozkładem opadów (długie okresy bez opadów i okresy gwałtownych nawałnic deszczu). W tej sytuacji rośnie znaczenie retencji wodnej, czyli zatrzymywania wody w okresach obfitych i przetrzymywania do okresów niedoboru. Niestety w latach powojennych w Polsce intensyfikacja rolnictwa i urbanizacja doprowadziła do zaburzenia zdolności do naturalnego retencjonowania wody. Kilkanaście lat temu powstał plan dużych zbiorników retencyjnych i pozytywny zwrot w podejściu do problematyki małej retencji wodnej.

Jednym z elementów małej retencji wodnej jest staw na terenie ZOO Wrocław, który jest elementem Starorzecza Odry. Instalacja retencyjna powstała w 1863 r. i choć była kilkukrotnie remontowana, to obecnie wymaga remontu generalnego – modernizacji, konserwacji i udrożnienia.

W efekcie realizacji projektu powstanie sprawny „mechanizm” spowalniający nadmierny odpływ wód opadowych (roślinność, ścieżki) i utrzymujący zasób wody w bliskości koryta rzeki (sam zbiornik z urządzeniami spustowymi).

Zadania w ramach projektu obejmują m.in.

  1. Rozbudowę systemów i urządzeń małej retencji stawu w ZOO Wrocław o wartości 1 368 986,96 PLN,
  2. Budowę instalacji zrzutowej ze stawu oraz nasadzenia roślin o wartości 809 283,86 PLN,
  3. Działania edukacyjne o wartości 23 616,00 PLN

Ważną rolę w projekcie pełnią nasadzenia wokół stawu, które są elementem retencji krajobrazowej. Planowane są nasadzenia roślin rodzimych gatunków charakterystycznych dla otoczenia rzeki Odry, które zapobiegną erozji nabrzeża i pozwolą lepiej retencjonować wody. Zaplanowana roślinność wzmocni odbiór krajobrazowy, efekt renaturyzacji, a także wpłynie korzystnie na stabilizację linii brzegowej. Docelowo ma to być ponad 1 000 roślin na obszarze około 1 900 m2.

Zgodnie z misją ZOO Wrocław w projekcie znalazły się również działania edukacyjne dotyczące podnoszeniem wiedzy i świadomości osób dotkniętych ryzykiem, związanej z udzielaniem pomocy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa mienia i/lub życia ludzkiego, a także wartości przyrodniczych rzeki Odry.

Zaplanowano m.in. szkolenia w wycieczkami edukacyjnymi, panele i plakaty.

Prace obejmą staw zlokalizowany we wschodniej, historycznej części zoo:
Miejsce pod nasadzenia    Miejsce pod nadadzenia
 
Miejsce na banery edu    Miejsce pod nasadzenia

Wylot rury instalacyjnej    Wylot rury systemu małej retencji

W ramach realizacji projektu, na obszarze skarpy otaczającej staw, zostały posadzone nowe rośliny, w ilości 1089 sztuk. Ich celem jest wzbogacenie bioróżnorodności i wzmocnienie struktury skarpy, otaczającej zbiornik małej retencji. Rośliny jakie zostały posadzone to między innymi: jałowiec płożący „Blue Chip”, cis pospolity, hortensja drzewiasta i bukietowa, ligustr pospolity, jaśminowiec „Innocence”, ognik szkarłatny „Kasan”, a z traw są to na przykład dąbrówka, parzydło leśne, turzyca muskegońska i kosaciec żółty „Double”.

Nasadzenia - ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)  Nasadzenia - Hortensja BUKIETOWA Vanilile (Frays Hydrangea paniculata)

Nasadzenia - Mahonia Nasadzenia - Mahonia

Nasadzenia - bluszcz pospolity (Hedera helix) Nasadzenia -Ognik (Pyracantha)

WIOSNA/ LATO 2020

Nasadzenia - lato 2020 Nasadzenia - lato 2020

Nasadzenia - lato 2020 Nasadzenia - lato 2020

Nasadzenia - lato 2020 Nasadzenia - lato 2020

Nasadzenia - lato 2020 Nasadzenia - lato 2020

JESIEŃ/ ZIMA 2020/ 2021

Tabliczki z opisem projektu w alfabecie Braille’a.
Tabliczki z opisem projektu w alfabecie Braille’a  Tabliczki z opisem projektu w alfabecie Braille’a

Tabliczki z opisem projektu w alfabecie Braille’aPODSUMOWANIE

Nazwa projektu: Regulacja przepływu starorzecza Odry na terenie ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WD 2014-2020

Oś priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby

Działanie: 4.5 Bezpieczeństwo

Poddziałanie: 2 - 4.5.2 Bezpieczeństwo - ZIT WrOF

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenia zdolności retencyjnych stawu na terenie ZOO Wrocław.

Cele szczegółowe:

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zdolności retencyjnych stawu na terenie ZOO Wrocław.

Wartość projektu

Wartość projektu to  2 410 666,82 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

Dofinansowanie RPO WD wynosi 1 401 701,17 PLN.

WRÓĆ

Partnerzy

Bootstrap Slider