Misja

biały pasek

Misja i wizja wrocławskiego ZOO

W początkach XIX wieku francuski zoolog Cuvier ogłosił, że era wielkich odkryć zoologicznych już się skończyła.

Jak bardzo się mylił dowiodło w początkach ubiegłego wieku naukowe opisanie setek nowych gatunków kręgowców (w tym dużych gatunków małp) i tysięcy bezkręgowców. Dzieje się tak dlatego, że w wyniku rabunkowej działalności człowieka otwierają się coraz to nowe, dotąd niedostępne fragmenty naturalnych środowisk.

Niestety, większość nowo opisanych gatunków od razu trafia na listę gatunków zagrożonych wytępieniem. Niektóre z nich być może uda się zachować przynajmniej w ZOO. Będziemy nad tym usilnie pracować.

Misja ZOO Wrocław:

  • Rola ambasadora zwierząt w świecie ludzi.
  • Walka o zachowanie bioróżnorodności w trosce o przetrwanie dla przyszłych pokoleń.
  • Ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków poprzez badania naukowe, hodowlę zachowawczą i przywracanie ginących gatunków do środowiska naturalnego.
  • Tworzenie przyjaznego zoo dla zwierząt i ludzkich gości.

Wizja ZOO Wrocław:

  • Dążymy do upowszechniania wiedzy o bioróżnorodności, jej wpływie na lody ludzi i całej planety.
  • Edukując, chcemy doprowadzić do ograniczenia konsumpcji i oddania należnej przestrzeni ginącym gatunkom zwierząt i roślin.
  • Uratujemy i zachowamy zagrożone gatunki, by przyszłe pokolenia mogły je przywrócić naturze.
  • Będziemy wspierać te procesy dzięki nabytemu doświadczeniu i wiedzy.

Nie ocalimy wszystkiego, co byśmy pragnęli. Ale uratujemy o wiele więcej niż mogłoby ocaleć, gdybyśmy w ogóle nie podjęli naszych starań.

— Sir Peter Scott —