Nasz udział w Conservation Forum 2024 w Ostrawie

Delegacja z wrocławskiego zoo wzięła udział w trwającym w Zoo w Ostrawie Conservation Forum 2024. To wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu stworzenie inspirującej platformy do wymiany doświadczeń między ogrodami zoologicznymi oraz organizacjami ochroniarskimi, takimi jak Fundacja ZOO Wrocław – DODO. Do Ostrawy pojechali członkowie Fundacji DODO i pracownicy Wydziału Hodowlanego naszego zoo, by dyskutować i wymieniać się pomysłami na temat skutecznych działań na rzecz ochrony przyrody.

Program forum został zapełniony prelekcjami zarówno na temat hodowli prowadzonej w ogrodach zoologicznych i akwariach (ex situ, poza miejscem naturalnego występowania danych zwierząt), jak i na temat działań różnych fundacji wykonujących ciężką pracę w krajach występowania zagrożonych wyginięciem gatunków (na miejscu, czyli in situ). 

Do fundacji działających na dalekich krańcach świata należą między innymi Kukang Rescue Program (zajmujący się m.in. ochroną lori kukang), czy Durrell Wildlife Conservation Trust  (m.in. program ochrony świneczki karłowatej). To między innymi przedstawiciele tych organizacji, które od wielu lat skutecznie wspiera finansowo Fundacja ZOO Wrocław – DODO, wygłaszali wykłady, zapraszali na projekcje filmów i liczne warsztaty. Celem takich spotkań jest dzielenie się najlepszymi praktykami i strategiami, które gwarantują skuteczne prowadzenie działań w zakresie ochrony dzikiej przyrody, niezależnie od ich skali.

Jednym z głównych punktów programu było wystąpienie Jonathana Taylora z organizacji Conservation Optimism i Juliana Fennessy z Giraffe Conservation Foundation. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się między innymi jak efektywnie przekazywać swoje przesłanie, budować lepsze partnerstwa między organizacjami i angażować różnorodne grupy odbiorców – od sponsorów i partnerów, przez lokalne społeczności, po ogół społeczeństwa.

Conservation Forum 2024 w Ostrawie to jedno z wielu wydarzeń, na które delegacje ogrodów zoologicznych, w tym naszego, jeżdżą w celu zdobycia wiedzy i nawiązania cennych kontaktów, ale także do wspólnego poszukiwania sposobów na lepsze chronienie naszej wspólnej, światowej przyrody. Wszyscy powinniśmy o to dbać, a wszystkim, którzy w dowolny sposób wspierają działania Fundacji ZOO Wrocław – DODO, bardzo dziękujemy.

Nasza delegacja (od lewej): Marta Gondek – Prezes Zarządu Fundacji ZOO Wrocław – DODO; Paweł Sroka – Kierownik Wydziału Ssaków Drapieżnych; Lidia Przbylska – Zastępca Dyrektora; Bartłomiej Siemież – opiekun zwierząt w Wydział Ssaków Naczelnych i Żywienia Zwierząt

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492

Pantera śnieżna