Ogromne wyróżnienie. Radosław Ratajszczak z nagrodą WAZA

Radosław Ratajszczak, wieloletni dyrektor a następnie prezes ZOO Wrocław, został uhonorowany nagrodą Heiniego Hedigera przyznawaną przez WAZA (Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów). Jest to najważniejsza nagroda WAZA, porównywana do biologicznego Nobla. Doceniono zaangażowanie byłego prezesa wrocławskiego zoo w poprawę standardów światowych ogrodów zoologicznych. Podkreślono także zaangażowanie w programy ochrony gatunkowej w krajach Azji Południowo-Wschodniej. 

 

Przypominamy, że kilka tygodni temu Radosław Ratajszczak, został nagrodzony nagrodą EAZA (Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów). Podczas odbywającej się w Portugalii konferencji EAZA otrzymał nagrodę za całokształt swojej pracy i ogromne zasługi dla światowych ogrodów zoologicznych.

 

Czytaj więcej: Konferencja EAZA – ZOO Wrocław wśród najlepszych ogrodów zoologicznych

 

Radosław Ratajszczak z najważniejszą nagrodą WAZA

Radosław Ratajszczak został tegorocznym laureatem nagrody Heiniego Hedigera. To najważniejsza nagroda przyznawana przez Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów nazwana na cześć szwajcarskiego biologa Heiniego Hedigera, ojca zoobiologii. Hediger badał zachowania zwierząt w ogrodach zoologicznych i jako pierwszy określił główne zadania tych placówek, którymi obok działalności rozrywkowej są badania naukowe, ochrona gatunkowa i edukacja. 

Jak argumentuje WAZA: „Praca Radosława Ratajszczaka nad modernizacją i poprawą standardów ogrodów zoologicznych pomogła ukształtować obecne ogrody zoologiczne. Jego wpływ wykracza poza świat ogrodów zoologicznych, ponieważ jego zaangażowanie w ochronę in situ w regionach takich jak Wietnam, Indonezja i Filipiny promuje lokalną ochronę zagrożonych gatunków.”

Ochrona in situ (łac. na miejscu) jest realizowana w naturalnym środowisku występowania gatunku, w odróżnieniu od ochrony ex situ (łac. poza miejscem), która jest realizowana w ekosystemie zastępczym (np. w zoo).

Wcześniej była też nagroda EAZA

Radosław Ratajszczak nagroda EAZA poziom

Kilka tygodni wcześniej Radosław Ratajszczak otrzymał także prestiżową nagrodę za całokształt pracy (Lifetime Achievement Award) przyznaną przez EAZA. Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów podkreśliło jego wybitne zasługi dla świata ogrodów zoologicznych i ogromne zaangażowanie w ochronę przyrody. Nagroda została przyznana na konferencji EAZA w Portugalii.

 

Radosław Ratajszczak był prezesem wrocławskiego zoo do końca lutego 2022 roku. Obecnie jest dyrektorem Programu Ochrony Naczelnych w parku Cúc Phương Wietnamie.