14 marca – Dzień Motyli

14 marca - dzień motyli
Danaid wędrowny (Danaus plexippus)

Piękne i delikatne motyle to jedne z najbardziej specyficznych zwierząt, które możesz oglądać w ZOO Wrocław. Ich hodowla to ciągła przygoda, gdyż ekspozycja motyli jest najbardziej dynamiczną spośród wszystkich w naszym zoo. Gdy odwiedzisz Motylarnię dwukrotnie w odstępie zaledwie dwóch miesięcy, podczas obu wizyt możesz zobaczyć wiele różnych gatunków.

    14 marca obchodzimy Dzień Motyla i z tej okazji warto dowiedzieć się o tych pożytecznych owadach więcej. Mimo że nie żyją długo, są odpowiedzialne za zapylanie największej liczby roślin na świecie tuż po pszczołach. Na całym świecie żyje ok. 150-170 tysięcy gatunków motyli dziennych i nocnych (ciem) i są one najliczniejszą grupą owadów zaraz po chrząszczach. Te, które można oglądać w naszym zoo, przyjeżdżają w transportach co dwa tygodnie: na zmianę z Azji i Ameryki Północnej.

    Duża szansa, że będą wśród nich jedne z największych motyli świata, pawice atlas (Attacus atlas) pochodzące z Azji, których poczwarki regularnie do nas przyjeżdżają. Rozpiętość skrzydeł tego gatunku może dochodzić do 30 cm. Żeby tak urosnąć, pawice muszą przyjąć dużo pokarmu. Jako gąsienica, pawica atlas potrafi zjeść 2000 razy więcej niż sama waży. Z kolei dorosłe osobniki nie mają nawet aparatów gębowych umożliwiających im odżywianie. Ich celem po przepoczwarzeniu się jest jak najszybsze rozmnożenie się i śmierć tuż po złożeniu jaj. Dla dorosłej pawicy atlas cztery dni to już podeszły wiek, a pięć – to z reguły maksymalna długość życia. Pawice nie są jednak rekordzistami, jeśli chodzi o krótki żywot. W naturze istnieje motyl, którego dorosłe stadium żyje zaledwie dzień. Za najdłużej żyjącego uznaje się naszego polskiego cytrynka, który może przeżyć półtora roku.   

    Wraz z transportem motyli z Ameryki Środkowej i Północnej trafiają do nas monarchy (Danaus plexippus), które można uznać rekordzistami w innej dziedzinie. Są najdalej migrującymi motylami, pokonującymi odległość aż 3000 km. Jesienią przebywają podróż z Kanady do Meksyku, podczas której kolejne pokolenia motyli umierają i rodzą się nowe. Niezwykłe w monarchach jest to, że do nawigacji wykorzystują kąt padania promieni słonecznych, a nawet zmysł magnetyczny. Larwy monarchów żywią się liśćmi trojeści, której niektóre gatunki są trujące – tym samym trujące stają się same larwy.

    Poczwarki motyli wyglądają zupełnie tak, jak liście, młode pąki albo odchody innych zwierząt. Ten kamuflaż chroni je w naturze przed drapieżnikami. W naszym zoo poczwarki trafiają do przeszklonego inkubatora, który znajduje się po prawej stronie od wejścia do Motylarni. Można w nim oglądać magiczną przemianę motyla z poczwarki w imago. Poczwarka to przedostanie (po jajach i gąsienicy) stadium w rozwoju tego owada. Z poczwarki, zazwyczaj niemal od razu po pęknięciu osłony, wychodzi dorosły osobnik. Motyle przepoczwarzają się najczęściej rano i jest całkiem możliwe zaobserwowanie tego na żywo. Najlepiej udać się w tym celu do Motylarni w naszym Terrarium tuż po otwarciu bram zoo.

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492