Wrocławski Rok Dobrych Relacji

Wrocławski Rok Dobrych Relacji

WROCŁAW WOLNY OD SAMOTNOŚCI

W kończącym się drugim roku trwania pandemii SARS COVID-19 Rada Miejska Wrocławia podjęła rezolucję o ustanowieniu roku 2022 Wrocławskim Rokiem Dobrych Relacji – Przeciw Samotności.
Radni Rady Miejskiej Wrocławia niniejszą rezolucją pragną wyrazić zrozumienie dla wagi i skali zjawiska osamotnienia, „choroby XXI wieku”, z którą mierzą się wrocławianie w sytuacjach prywatnych i publicznych.

Rok 2022 powinien wszystkim nam przypominać, że niepokojące zjawiska będące znakiem naszych czasów oddziałują negatywnie na nasze relacje społeczne. Pandemia SARS COVID-19, zdalna praca i edukacja, brak możliwości podtrzymywania bezpośrednich relacji z bliskimi, zamykanie się w przestrzeni Internetu, potęgują osamotnienie, obciążają rodziny, bliskich i przyjaciół. Samotność wymyka się stereotypom, nie jest związana z wiekiem, nie jest kwestią socjalną. To sytuacja, która może dotknąć każdego.

Radni Rady Miejskiej Wrocławia poprzez rezolucję ustanawiającą rok 2022 Wrocławskim Rokiem Dobrych Relacji – Przeciw Samotności wyrażają przekonanie, że we Wrocławiu – Mieście Spotkań – podejmowane w tym czasie działania i kampanie społeczne pod nazwą „Wrocław Wolny od Samotności” będą podkreślały rolę tworzenia wspólnot oraz wagę relacji społecznych, w których nikt nie powinien czuć się osamotniony.

Więcej o Roku Dobrych Relacji