Opiekun zwierząt – kwalifikacje

Logo EPZQF

Europejskie Standardy Kwalifikacji Zawodowych dla Opiekunów Zwierząt w Ogrodach Zoologicznych

Ogrody zoologiczne odgrywają coraz większą rolę w ochronie gatunkowej zwierząt na całym świecie. Nie tylko prowadzą hodowle zachowawcze na swoim terenie, ale prowadzą i wspierają projekty ochroniarskie w środowisku naturalnym.

To stawia coraz większe wymagania wobec opiekunów zwierząt, zwłaszcza w perspektywie rosnącej roli ochroniarskiej ogrodów zoologicznych. Zwłaszcza, że wymagania oraz standardy przygotowania do zawodu są bardzo zróżnicowane na terenie całej Europy. Niektóre kraje posiadają znormalizowane kwalifikacje, zaś inne nie. Powoduje to wyraźne różnice w kompetencjach opiekunów zwierząt między poszczególnymi krajami.

Stąd konieczność ustandaryzowania kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w obrębie Unii Europejskiej na terenie której działa Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) zrzeszające 350 instytucji, które ściśle ze sobą współpracują.

Celem projektu „European Professional Zookeeper Qualification Framework”  jest opracowanie „Europejskich Standardów Kwalifikacji Zawodowych dla Opiekunów Zwierząt”, które określą kluczowe kompetencje dla profesjonalnych opiekunów zwierząt w zoo na terenie UE oraz pozwolą zaprojektować kilka modułów szkoleniowych. ZOO Wrocław jest Partnerem Projektu, EAZA liderem.

Ostatnie spotkanie grupy roboczej miało miejsce we wrocławskim zoo w dniach 12-14 grudnia 2017 r. Oto jego filmowe podsumowania przygotowane przez Lauren Walker – Digital Learning Officer, z Chester ZOO (Wielka Brytania):

Nazwa projektu:

The European Professional Zookeeper Qualification Framework

Finansowanie:

W ramach programu Strategicznego Partnerstwa Erasmus+ dla zawodowego szkolenia dorosłych

Czas trwania projektu:

Listopad 2015 – wrzesień 2018

Cele projektu:

W ciągu trzech lat zespół będzie dążyć do rozwoju dwóch kluczowych zagadnień:

  1. Stworzenie struktury kompetencji opiekunów zwierząt
  2. Stworzenie modułów edukacyjnych.

Struktury te będą wsparte i budowane na bazie  danych europejskiej klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO),  a  moduły edukacyjne będą dostosowanie  do Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). W konsekwencji program będzie funkcjonował  w całej Europie.

Partnerzy projektu:

Projekt prowadzony jest przez EAZA Academy, w partnerstwie z: Sparsholt College w Wielkiej Brytanii; Aeres Grupa, Holandia; Zoo Wrocław, Polska; Zoo Zagrzeb, Chorwacja; Zoo w Kownie, Litwa; Chester Zoo, Wielka Brytania;Rumuńska Federacja Zoo i Akwariów.

Zapraszamy na fanpage: https://www.facebook.com/ZookeepersEU/.

W Aktualnościach można się również zapoznać z relacją z dziewiątego spotkania roboczego, które odbyło się w dniach 19-26 czerwca 2017 r. w Chester ZOO i w którym wzięło udział 11 pracowników ogrodów zoologicznych m.in. z Austrii, Litwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii, w tym dwóch opiekunów z ZOO Wrocław – Jakub Kordas, kierownik akwariów w Afrykarium i Krzysztof Kałużny, opiekun ptaków.

Koordynator projektu dla polskich ogrodów zoologicznych:
Marta Zając-Ossowska Kierownik Sekcji Marketingu i Edukacji w Zoo Wrocław

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492

Pantera śnieżna