Nowy wybieg dla wilka szarego

wilk szary

Budowa nowego wybiegu dla rodzimego gatunku – wilka szarego oraz oprawy edukacyjnej

ZOO Wrocław realizuje projekt pod nazwą „Kształtowanie postaw ekologicznych oraz infrastruktura edukacji ekologicznej  – wilk szary w zoo Wrocław”. Projekt ten jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i zakładał budowę wybiegu dla wilków z oprawą edukacyjną, która ma przyczynić się do uświadomienia społeczeństwa w kwestii olbrzymiego znaczenia ochrony wilka europejskiego (Canis lupus lupus) i bioróżnorodności w środowisku występowania tego gatunku.

Powstały w ramach zadania wybieg hodowlano-ekspozycyjno-edukacyjny ma charakter immersyjny, odzwierciedlający środowisko naturalne wilków. Nowy obiekt wyposażony jest w punkty widokowe na różnych poziomach umożliwiające odwiedzającym obserwację zwierząt bez ich niepokojenia.

WFOŚiGW we Wrocławiu

Projekt pozyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 325 400,00 zł netto. Wartość całkowita projektu to 2 038 472,72 zł netto.

Kluczowym celem zadania jest kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych poprzez edukację ekologiczną.

Od kwietnia 2019 roku Zoo realizuje program edukacji ekologicznej i zajęć edukacyjnych dla minimum 3000 osób rocznie.

Inauguracja projektu odbyła się 21 lutego 2018 r. konferencją prasową, na której zaprezentowano szczegóły. Uroczyste otwarcie Wilczej Ostoi nastąpiło 16 kwietnia 2019 r. Relacje można przeczytać w dziale AKTUALNOŚCI.

wilk szary

Zajęcia online "O wilku mowa"

W ramach projektu prowadzimy zajęcia warsztatowe skierowane do uczniów klas I – VI szkół podstawowych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, przyjęły one format online. Zajęcia są prowadzone na platformie Microsoft Teams (instalacja oprogramowania nie jest wymagana).

BYŁO:
#DzieńWilka we Wrocławskim ZOO

5 października 2019r.

PROGRAM:

12:00, 13:00 i 14:00 – Zajęcia terenowe dla najmłodszych (45 min.)

Pan Michał Figura ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk” opowiedział o pracy „wilkologów” i o codziennym życiu wilczych rodzin obserwowanych przez naukowców.

15:00 – 15:30 spotkanie z opiekunem wilków, Wilcza Ostoja

16:00 – 17:00 wykład p. Michała Figury (SDN „Wilk”), sala konferencyjna Afrykarium

Jedynym wrogiem wilka jest człowiek… i przesądy.

Czas to zmienić!

Wilk powinien być symbolem:

  • troski,
  • rodziny,
  • pracy zespołowej.

Nie bój się, podejdź bliżej!

BYŁO:
Seminarium naukowe

21 maja 2019 roku, Zoo Wrocław w ramach projektu „Kształtowanie postaw ekologicznych oraz infrastruktura edukacji ekologicznej wilk szary w ZOO WROCŁAW”, zorganizowało seminarium naukowe dotyczące ochrony gatunkowej wilka oraz bioróżnorodności regionu jego występowania.

Seminarium odbyło się w sali konferencyjnej w Afrykarium z udziałem zaproszonych naukowców, specjalistów, osób zainteresowanych, a także studentów, uczniów, uczestników indywidualnych.

seminarium naukowe o wilku mowa

Przebieg Seminarium:

09:00 – 09:45 rejestracja Portiernia ZOO Wrocław

10:00 – 10:15    prof. Radosław Ratajszczak „Uczmy się żyć z wilkiem”, ZOO Wrocław

10:20 – 10:35   mgr Katarzyna Walowska „Wilcza Ostoja we wrocławskim ZOO”, ZOO Wrocław

10:40 – 11:25    dr hab. Sabina Nowak „Z wilkami po sąsiedzku”, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”

11:30 – 11:55    dr Adrian Marciszak „Ewolucja wilka jako przykład skrajnej adaptatywności ekologicznej  gatunku”, Uniwersytet Wrocławski

12:00 – 12:15    przerwa

12:15 – 13:00    dr hab. Sabina Nowak „Genetycy na tropach wilków „, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”

13:05 – 13:35 dr Federico Mason „The wolf in the Warmian-Masurian region”, Zakład Ochrony Bioróżnorodności Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (wykład w języku angielskim, z tłumaczeniem)

Wizualizacja wybiegu: Wojciech Napierała

Przyszli mieszkańcy

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492

Pantera śnieżna