Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.

Witamy na stronie Wrocławskiego Zoo!

Godziny otwarciaKUP BILET Language:
Odwiedź:

Nowy dom dla wydr

2019-05-31
Nowy dom dla wydr

Wydry wrocławskiego zoo mają nowy wybieg

Ponad 1000 metrów kwadratowych z basenem o pojemności 100 000 litrów wody, to nowy wybieg dla zagrożonego, rodzimego gatunku – wydry europejskiej. Powstał on we wrocławskim zoo w ramach rozbudowy Odrarium i dofinansowania ze środków EFRR, w ramach RPO WD  2014-2020. Dzisiaj odbyło się jego oficjalne otwarcie. 

„Żeby stać w miejscu, trzeba biec” te słowa Czerwonej Królowej z „Alicji po drugiej stronie lustra” chętnie parafrazuje prezes wrocławskiego zoo, Radosław Ratajszczak, odnosząc je do sytuacji ogrodu. Wrocławskie zoo pamięta o lokalnej bioróżnorodności. Obok Odrarium, jako kontynuacja jego założeń architektonicznych, powstała ekspozycja dla rodzimego gatunku - wydry europejskiej.

– To rodzimy gatunek, żyjący również we Wrocławiu. Mało kto go widział, bo prowadzi nocny, zmierzchowy i poranny tryb życia – mówi Radosław Ratajszczak, Prezes wrocławskiego ogrodu.

Wydra europejska to drapieżnik przystosowany do życia w wodzie i na lądzie. Ma spłaszczoną głowę, a uszy, oczy i nos umieszczone są w jej górnej części. Podczas nurkowania uszy i nos są odruchowo zaciskane. Długi ogon działa jak ster, a palce spina błona pławna.

Ochrona gatunkowa jest obecnie głównym celem istnienia ogrodów zoologicznych. To dzięki działalności zoo, gatunki stojące na skraju wymarcia udaje się zachować dla przyszłych pokoleń. Aby móc osiągać sukcesy hodowlane ważne jest stworzenie właściwych warunków, czyli ekspozycji. Pełni ona wtedy różnorodną rolę, od zapewnienia zwierzętom optymalnego dobrostanu, poprzez edukację ekologiczną, dzięki której można kształtować prawidłowe postawy ekologiczne.

 

O INWESTYCJI

 1. Powierzchnia inwestycji: ok. 1000 m2;
 2. Basen o zróżnicowanych głębokościach od 0 do około 1,5m, o powierzchni lustra wody ok. 100 m2 i objętości ok. 100 m3;
 3. Basen z tzw. sztucznymi brzegami, naśladującymi naturalny biotop Odry – skalny, podmyty brzeg rzeki z wystającymi korzeniami i przewieszeniami;
 4. Powierzchnia kotnika: ok. 2,6 m2;
 5. Powierzchnia stacji uzdatniania wody: ok. 23,2 m2;
 6. W basenie zaprojektowano szyby i tunel akrylowy o średnicy ok. 50 cm umożliwiające obserwację wydr w środowisku wodnym;
 7. Nasadzenia roślin ziemnych i wodnych, charakterystycznych dla biotopu Odry.

 

WYDRA EUROPEJSKA -  LICZEBNOŚĆ:

Zasięg wydry obejmuje cały kraj. Brak jest jednak dokładnych danych o liczebności gatunku w Polsce. Wielkość populacji ocenia się na 10 000 – 15 000 osobników, z tendencją wzrostową.

 

ZAGROŻENIA:

W krajach europejskich najczęstszą przyczyną śmierci wydr są kolizje z pojazdami. Często też zdarza się, że giną w sieciach i żakach rybackich. Przez większość właścicieli gospodarstw rybackich wydra postrzegana jest jako szkodnik, którego obecność na stawach nieodzownie związana jest ze stratami. Niemniej zakres strat, jakie przypisuje się obecności wydry, jest mocno zawyżony – co niejednokrotnie potwierdziły badania ich pokarmu. Populacje przybrzeżne są szczególnie narażone na wycieki ropy.

Zanieczyszczenie środowiska m.in. poprzez substancje chemiczne oraz niekorzystne zjawisko eutrofizacji wód, wpływa na spadek biomasy ryb i ogranicza wydrom dostęp do pożywienia.

W niektórych rejonach naszego globu główną przyczyną ciągle są nielegalne polowania. 

OCHRONA:

Gatunek ten objęty jest w naszym kraju formami ochrony, w ramach kilku międzynarodowych konwencji i rozporządzeń:

 • Konwencja Berneńska – dotycząca ochrony europejskiej przyrody żywej i naturalnych siedlisk – Załącznik II (lista rzadkich i ginących w Europie);
 • Konwencja Waszyngtońska (CITES) – konwencja w sprawie międzynarodowego handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin – Załącznik I,
 • Rozporządzenie Rady (WE) – Załącznik A,
 • Dyrektywa Siedliskowa RADY 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych i dzikiej fauny i flory – Załącznik II i IV.

Ponadto wydra europejska znajduje się na 2 międzynarodowych listach gatunków zagrożonych:

 • Czerwona lista IUCN – NT (podwyższone ryzyko wyginięcia)
 • Lista dla Karpat – VU (narażona na wyginięcie).

JAK MOŻNA POMÓC WYDROM?

 • Przy zbiornikach wodnych nie stosować nawozów sztucznych i pestycydów.
 • Wprowadzić drzewa i krzewy przy brzegach rzek pozbawionych tej roślinności.
 • Przy budowie dróg, zapór i mostów zadbać o bezpieczne przejścia dla wydr.
 • Ograniczyć liczebność obcego gatunku, jakim jest norka amerykańska.

W Czerwonej Księdze Zagrożonych Gatunków przyznano wydrom status podwyższonego ryzyka wyginięcia - Near Threatened (NT), głównie na skutek zanikania i fragmentacji siedlisk.

Partnerzy

Bootstrap Slider