Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.

Witamy na stronie Wrocławskiego Zoo!

Godziny otwarciaKUP BILET Language:
Odwiedź:

Ekspozycja panter mglistych i śnieżnych

  Projekty UE
Fundusze Europejskie
Jednym z celów, dla których istnieją ogrody zoologiczne jest ochrona gatunków zagrożonych wymarciem. Jest on realizowany poprzez hodowlę zachowawczą na terenie zoo. Aby móc osiągać sukcesy hodowlane ważne jest stworzenie właściwych warunków, czyli ekspozycji. Pełni ona wtedy różnorodną rolę, od zapewnienia zwierzętom optymalnego dobrostanu, poprzez edukację ekologiczną, dzięki której można kształtować postawy ekologiczne.
ZOO Wrocław wpierając ochronę gatunkową podjęło decyzję o wybudowaniu dwóch ekspozycji. Jedna ma być dedykowana panterom mglistym, druga panterom śnieżnym. Oba gatunki panter są zagrożone wyginięciem. W naturalnym środowisku występują nieliczne osobniki, a ich populacja systematycznie maleje. Aby zachować je dla przyszłych pokoleń, ogrody zoologiczną prowadzą specjalne programy hodowlane (EEP) pod auspicjami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA).

ZOO Wrocław, jako członek EAZy, pragnie włączyć się w ochronę poprzez hodowlę zachowawczą i jednocześnie poszerzyć prowadzoną edukację ekologiczną. W tym celu stworzono projekt pn. "Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych oraz edukacja ekologiczna poprzez przebudowę i adaptację istniejących wybiegów dla hodowli i ekspozycji krytycznie zagrożonych gatunków panter śnieżnych oraz mglistych w celu wzmocnienia mechanizmu ochrony bioróżnorodności w ZOO Wrocław Sp. z o.o."
Realizacja projektu, poprzez zapewnienie panterom śnieżnym i mglistym odpowiednio przystosowanych wybiegów, ma szansę przyczynić się do zwiększenia liczby osobników tych gatunków, a co za tym idzie do zachowania bioróżnorodności.

Cele projektu:
  1. Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków dla hodowli i ekspozycji skrajnie zagrożonych wytępieniem panter śnieżnych oraz mglistych na terenie ZOO Wrocław Sp. z o.o.
  2. Prowadzenia edukacji ekologicznej na temat panter śnieżnych i mglistych, ich ochrony oraz środowisk i bioróżnorodności regionów, w których naturalnie występują oba gatunki.
  3. Zwiększenie atrakcyjności ZOO Wrocław, a co za tym idzie województwa dolnośląskiego.


Planowane efekty:
  1. Ochrona zagrożonych wyginięciem dwóch gatunków panter: mglistych i śnieżnych.
  2. Kształtowanie prawidłowych postaw poprzez edukację ekologiczną.
  3. Istotna zmiana stanu technicznego, poprzez przebudowę starych wybiegów.
  4. Odtworzenie szaty roślinnej.
  5. Stworzenie nowych ekspozycji, które zapewnią dobrostan zwierząt.
  6. Prowadzenie badań naukowych i edukacja studentów.


Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość projektu: 5 388 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 627 468,30 zł

WRÓĆ

Partnerzy

Bootstrap Slider